Recent, un grup din 16 copii care au studiat în anul academic 2020-2021 la Centrul de Limbi Străine LEXIS din cadrul Universității Tehnice a Moldovei (profesor: conf. univ., dr. Svetlana CATERENCIUC), au susținut cu succes examenul internațional Cambridge.

Susținerea examenelor de limba engleză Cambridge de către toți cursanții va deveni parte integrantă a cursurilor din 1 septembrie 2021. Profesorii care activează în cadrul Centrului sunt deținători ai diferitor cerificări  Cambridge, ceea ce atestă predarea limbii engleze conform standardelor internaționale.

Cursurile de limbi străine din cadrul Centrului LEXIS sunt orientate spre dobândirea de cunoştinţe cu caracter general la nivel începător, mediu şi avansat.

Fondat în 2016, Centrul de Limbi Străine ,,LEXIS” din cadrul UTM oferă servicii lingvistice aplicate în predarea şi învăţarea limbilor străine în diferite medii sociale. LEXIS a devenit oficial Centru de pregătire pentru tot spectrul de examene CAMBRIDGE la limba engleză, fiind recunoscut, în acest sens,  de către CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH.