În data de 8 septembrie, la Chișinău, a avut loc o ceremonie de acordare a granturilor mici destinate consolidării capacităților organizațiilor societății civile promotoare ale egalității de gen și a eliminării violenței împotriva femeilor și fetelor. Evenimentul a fost organizat de către UN Women Moldova, în colaborare cu UNAIDS, cu sprijinul financiar al Suediei.

La ceremonie au participat reprezentante/ți ai 17 organizații ale societății civile care au primit granturi de o valoare de până la 10 000 USD. Organizațiile beneficiare au fost selectate în cadrul unui concurs de granturi mici lansat de către UN Women Moldova pentru organizațiile societății civile în cadrul domeniilor Eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor și Femeile în conducere și guvernare. Această inițiativă este axată pe aducerea unei schimbări transformative în organizațiile societății civile, acestea fiind susținute să dezvolte politici interne sensibile la gen și să integreze dimensiunea de gen în structura lor internă, pentru a promova ulterior cultura toleranței, egalității și non-discriminării în țară. În cadrul discursului său din timpul evenimentului, Adam Amberg, șef al Secției Cooperare pentru Dezvoltare la Ambasada Suediei în Chișinău, a menționat că „Suedia promovează agenda egalității de gen în Moldova și în ultimii ani am avut posibilitatea să întâlnim organizații locale active și persoane care doresc să îmbunătățească activitatea instituțiilor în care activează sau doresc schimbări în comunitatea în care locuiesc. Aș vrea să mulțumesc tuturor organizațiilor care au participat în cadrul acestui program cu intenția de a diversifica activitățile pe care le implementează în comunitățile lor. Egalitatea de gen este un obiectiv care încă urmează a fi atins și sperăm că prin această contribuție cultura de egalitate va fi promovată în Moldova iar discuțiile globale despre nediscriminare vor fi aduse mai aproape.” „Rolul organizațiilor societății civile în promovarea egalității de gen este unul crucial. Acestea întreprind acțiuni de sensibilizare a populației, precum și pledează pentru modificarea politicilor și legilor în fața Guvernului. În acest context, organizațiile societății civile reprezintă un partener extrem de important pentru UN Women, iar oferirea acestor granturi este o oportunitate pentru a contribui la consolidarea mecanismelor lor instituționale interne dar și pentru a extinde rețeaua de organizații lidere în promovarea egalității de gen”, a afirmat Dominika Stojanoska, reprezentantă de țară UN Women Moldova. „Oferirea acestor mici granturi este o oportunitate de a face organizațiile pentru femei mai puternice, de a le avea implicate în egală măsură în tot ceea ce presupune și trebuie să facă o organizație non-guvernamentală și de a ne asigura că vocea femeilor din grupurile vulnerabile este auzită, astfel încât să se producă schimbări la nivel de politici, dar și în viețile acestor femei.”, a declarat Svetlana Plămădeală, manageră de țară UNAIDS în Republica Moldova. Programul de granturi mici destinate consolidării capacităților organizațiilor societății civile promotoare ale egalității de gen și a eliminării violenței împotriva femeilor și fetelor, a fost lansat de către UN Women Moldova cu sprijinul financiar al Suediei și al UNAIDS din fondurile UBRAF.