33 de lucrători migranți sau rudele de gradul I ai acestora vor beneficia de granturi pentru lansarea sau dezvoltarea unei afaceri prin Programul de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1”, gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Titularii afacerilor au semnat, astăzi 6 noiembrie, contractele de finanțare nerambursabilă în sumă totală de 8,11 milioane lei. Potrivit estimărilor, vor fi create circa 74 de noi locuri de muncă, iar investiţiile cumulative în economia naţională vor constitui 20,1 milioane lei. Din numărul total al solicitărilor, 22 activează în agricultură (cultivarea cerealelor și viței-de-vie, înființarea plantației de nuci, plantarea pomușoarelor și baciferelor, creșterea animalelor, apicultură și creșterea plantelor medicinale și decorative în spații protejate). Alte 8 afaceri se vor desfășura în domeniul prestării serviciilor (servicii de instuire, foto, agrement, prelucrare a terenurilor, construcții și terasament, de transport, reparare și spălare a autovehiculelor și reparația tehnicii de calcul) și 3 în industrie (producerea articolelor de beton, ciment și ipsos, procesarea miezului de nucă și panificație). Ideile de afaceri propuse de migranți vor fi implementate în 16 raioane din Republica Moldova (5 afaceri sunt localizate în raionul Telenești, câte 2 în raioanele – Căușeni, Criuleni, Edineți, Florești, Hâncești, Nisporeni, și Râșcani, câte o afacere în raioanele –Cimișlia, Fălești, Ialoveni, Orhei, Sângerei, Strășeni și Taraclia). Alți 7 beneficiari ai Programului sunt din municipiul Chișinău. Din cele 33 afaceri, aprobate pentru susținere financiară nerambursabilă, 11 sunt start–up-uri, iar 22 sunt în faza extinderii. Beneficiarii vor investi remitențele provenite din 13 state: Canada, Elveția, Federația Rusă, Franța, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Marea Britanie, Macedonia, Polonia, România și Spania. 15 întreprinderi sunt create/administrate de lucrătorii migranți, care au revenit de peste hotare, iar 18 întreprinderi de rudele de gradul I ale migranților. Totodată, 6 afaceri sunt create sau administrate de femei, iar 18 întreprinderi vor fi gestionate de tineri. Pe parcursul a 10 luni ale anului 2018, au fost aprobate 137 proiecte investiționale în sumă totală de 32,21 milioane lei, care vor contribui la investirea în economie a  circa  86,27 milioane lei.

 

Programul guvernamental “PARE 1+1” este implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.  Acesta are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor migranți moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranți şi beneficiarii de remitențe. Programul activează în baza regulii „1+1”, astfel încât fiecare leu investit din remitențe este suplinit cu un leu în formă de grant. Suma grantului este de 250 000 lei.