Parcul industrial „TRACOM” este o Societate pe Acțiuni de proprietate publică cu 92,23% din acțiuni ale Statului. Se află în imediata apropriere de capitala Chișinău, la câțiva kilometri de centrul orașului. Are o suprafață totală de 32.2607 ha; destinat producției industriale, dispune de depozite, blocuri administrative, cu o suprafață totală de 328.000 mp, dar mai există aici un spațiu special pentru producere de 107.400 mp.

Parcul industrial are acces la tranzitul Chișinău – Bălți prin intermediul unor străzi pavate cu o distanță de 3 km, spre străzi internaționale, cu acces posibil la potențialele piețe ale României și Ucrainei; precum și spre porturile internaționale din Giurgiulești, Ismail și Odesa. Transportul se efectuează prin intermediul liniei feroviare din Chișinău, de la Stația Visterniceni. Parcul industrial este dotat cu sisteme de alimentare de energie electrică, un punct de distribuire cu o capacitate de 50.000 kw.

Liniile de înaltă tensiune (una subterană și una terestră), de asemenea, stația de transformare cu o structură de tip radial consimt conectarea locuitorilor la rețeaua electrică. Într-adevăr, există 8 rețele de înaltă tensiune și 23 transformatoare. Parcul industrial este aprovizionat cu apă, colectată de la conducta centrală a municipiului, cu un diametru de 300 mm și o presiune de 3 atmosfere. Pe această suprafață sunt 2 izvoare arteziene cu o capacitate de până la 25 mc/h și 15 mc/h.

Aprovizionarea cu gas natural provine dintr-un singur punct de distribuire cu o presiune medie de 3 atmosfere. Este eficient, de asemenea, și sistemul de canalizare, cu 3 conducte principale de apă reziduală (apă de ploaie și pentru uz casnic) cu o capacitate de 900 mc/h. Apele reziduale sunt evacuate din sistemul de canalizare municipală. Structurile Parcului industrial pot fi utilizate pentru orice formă de investiție și de producere (adresa http: www.mec.gov.md)