IMG_9218Prezența Uniunii Europene are o semnificație și valoare importantă pentru Republica Moldova. Care sunt motivele care au determinat UE să deschidă o Delegație în Republica Moldova?

Uniunea Europeană a dezvoltat de-a lungul anilor o rețea extinsă de delegații reprezentând UE și cetățenii săi la nivel global. Menținerea dialogului politic, gestionarea ajutorului pentru dezvoltare al UE, supravegherea aspectelor comerciale și menținerea contactelor culturale, sunt doar câteva din sarcinile de zi cu zi întreprinse de delegațiile UE din întreaga lume. Ca o țară vecină a Uniunii Europene, Republica Moldova reprezintă un partener cheie. Încă de la extinderea UE din 2004 cu zece state membre noi, relațiile noastre s-au dezvoltat în mod substanțial, în cadrul Politicii Europene de Vecinătate și al Parteneriatului Estic. Obiectivul acestui cadru de cooperare reprezintă un efort de a aduce stabilitate și prosperitate țărilor la frontierele UE, inclusiv în Republica Moldova. Pe lângă dialogul politic, Uniunea Europeană, împreună cu statele sale membre, asigură cea mai mare asistență financiară printre partenerii de dezvoltare ai Moldovei. Relația strânsă a UE cu Republica Moldova depășește cooperarea simplă, și cuprinde integrare economică treptată și cooperarea politică mai profundă. Toate aceste aspecte menționate dovedesc că este esențial ca UE să fie prezentă în Republica Moldova, și aș spune că, odată cu interese comune și valori comune, apropierea dintre UE și Moldova a urmat un curs firesc.

  •  Aţi putea descrie pe scurt principalele realizări în relațiile UE-Moldova?

Un pas important în relațiile UE-Moldova a fost întreprins în 2014, odată cu semnarea Acordului de Asociere (AA). Acesta include şi o componentă de liber schimb: Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC). Pe lângă aprofundarea relațiilor politice și economice dintre Republica Moldova și UE, Acordul de Asociere are ca scop şi oferirea unui cadru solid pentru reforme. Acesta urmărește astfel să suscite o democrație funcțională, care să se bazeze pe instituții solide și norme comune. AA contribuie la promovarea reformelor structurale în diverse domenii, cum ar fi sistemul de justiție, sectorul agricol, administrația publică și alte domenii-cheie. Procesul de modernizare este un efort pe termen lung, iar UE sprijină parcursul Republicii Moldova prin expertiză şi asistenţă financiară. În ceea ce privește relațiile comerciale, Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova. Prin liberalizarea comerțului, ZLSAC are ca scop alinierea produselor moldovenești la standardele europene și, treptat, integrarea Republicii Moldova în piața europeană, cea mai mare piaţă comercială din lume. Odată puse în aplicare, dispozițiile ZLSAC vor asigura noi oportunități comerciale pentru produsele moldovenești, vor stimula reformele economice și vor contribui la atragerea de investiții străine în țară. Acest lucru se traduce în mai multe oportunități de afaceri, locuri de muncă mai bine plătite și produse de calitate. Am putut vedea deja o creștere semnificativă a comerțului bilateral UE-Moldova în 2014, un semn că ne îndreptăm în direcția cea bună. Eliminarea vizelor de călătorie pentru cetățenii moldoveni începând cu aprilie 2014 reprezintă o altă realizare semnificativă, care aduce țara mai aproape de Europa. Moldova este prima, și până în prezent singura țară din cadrul Parteneriatului Estic care beneficiază de călătoriile fără vize – un beneficiu al cooperării UE-Republica Moldova, tangibil pentru fiecare cetățean.

  • Am văzut că Moldova a obținut unele rezultate importante ce corespund obligațiilor asumate de autoritățile moldovenești în faţa UE. Totuşi, știm că Republica Moldova mai are multe aspect de îndeplinit în acest sens. Credeți că există condiții favorabile în Moldova care să permită să îndeplinirea obligațiilor restante?

Deși s-au făcut progrese importante în conformitate cu Acordul de Asociere, există încă o mulțime aspect ce necesită implementare astfel încât acest acord să fie exploatat la potențialul său deplin. Există mai multe aspecte problematice cu care se confruntă Republica Moldova în acest moment  și care împiedică procesul de implementare. Aș dori să mă refer doar la câteva condiții care trebuie abordate cu prioritate. În primul rând, asistăm la o criză majoră în sectorul financiar și bancar. Aceasta este rezultatul unei serii de tranzacții frauduloase, care au condus la o situație critică în acest sector și la un deficit serios de capital – o deturnare de aproximativ 1 miliard de euro de la trei bănci problematice. Am transmis de multe ori către autoritățile moldovene să rezolve această situație urgentă cu celeritate și decizii concrete. Acest lucru înseamnă demararea unei anchete transparente și întreprinderea eforturilor de recuperare a prejudiciului. Situația a generat îngrijorări asupra stabilității macro-financiare a țării, motiv pentru care sprijinul bugetar al UE pentru Moldova a fost pus în așteptare. Măsura este temporară până la finalizarea unui acord cu Fondul Monetar Internațional, care va oferi garanții că aceste probleme vor fi abordate. Sperăm ca această măsură să aducă un sentiment de urgență în rândul clasei politice moldovenești, care are de asemenea responsabilitatea de a forma un guvern stabil. O altă preocupare majoră este nivelul de corupție din țară şi lipsa de progrese în reformarea sistemului de justiție. Dezvoltarea Moldovei este obstrucționată de corupția sistemică şi la nivel înalt, ca urmare a legăturii strânse între interese şi politică. Corupția este similară cu o boală care afectează toate componentele societății, și, prin urmare, este important să ne concentrăm asupra măsurilor de prevenire. Crearea unui mediu de toleranță zero față de corupție va rezolva , fără echivoc, multe dintre provocările cu care se confruntă Republica Moldova. Cu toate acestea, nu este loc pentru imitație, deoarece va trebui ca autorităţile din Moldova să își intensifice eforturile și să îşi asume responsabilitatea în lupta împotriva corupției.

În ceea ce privește sectorul justiției, în ultimii ani progresul reformelor a avut apreciere modestă. Pe de o parte, o serie de schimbări pozitive au avut loc, cum ar fi evaluarea performanțelor judecătorilor, noul sistem de alocare aleatorie a dosarelor etc. Pe de altă parte, legea privind reforma Procuraturii Generale și reforma Comisiei Naționale de Integritate sunt doar câteva dintre prioritățile urgente din sectorul justiției. În plus, crearea unor statuturi speciale pentru magistrați va duce la un grad mai mare de independență și rezistență la presiunile politice. Un sistem de Justiție eficient și echitabil este deosebit de important pentru îmbunătățirea climatului de afaceri și atragerea investițiilor străine, o condiție prealabilă pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și creșterea economică a Moldovei. In concluzie, interesele naționale trebuie să prevaleze asupra intereselor personale și trebuie să existe o suprapunere de forțe pentru a înainta în procesul de reforme: instituții, voința politică și implicarea cetățenilor.

  • Calea de apropiere europeană a Moldovei pare ireversibilă. În opinia dumneavoastră, care ar fi motivele pentru care ar putea încetini sau accelera acest proces?

Într-adevăr, relațiile noastre s-au extins și aprofundat considerabil în ultimii ani, iar acest lucru demonstrează angajamentul pe termen lung al ambelor părți. Moldova este acum într-un proces care va aduce țara în conformitate cu zona europeană de valori democratice, prosperitate și pace comună. Așa cum am menționat deja, Acordul de Asociere are un potențial imens pentru o modernizare reală a țării, dar acest lucru se va întâmpla doar atâta timp cât prevederile sale sunt puse în aplicare cu adevărat. Procesul de apropiere față de UE este indisolubil legat de calitatea democrației și a nivelului de reforme reale. Acesta este motivul pentru care este esențial ca deficiențele critice la care m-am referit anterior să fie abordate. În cele din urmă, oamenii vor să trăiască mai bine într-o societate mai previzibilă și responsabilă. Aceste obiective necesită muncă continuă și implicarea fiecărui cetățean. În plus, un ingredient important în acest proces este voința politică, care trebuie să se îmbunătățească în mod substanțial în Republica Moldova. Sa dovedit că, atunci când există o voință reală de schimbare, realizări importante pot fi obținute.