Astăzi, 14 august 2018, Departamentul Trupelor de Carabinieri al MAI împreună cu UN Women Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor), a dat start unui ciclu de instruiri în domeniul egalităţii de gen pentru un grup de ofițeri din cadrul aparatului central și unităților militare ale TC.

În cadrul activităţii, efectivul militar şi civil a studiat noţiuni generale despre egalitatea de gen, stereotipurile legate de rolul femeilor în sectorul de securitate și apărare, violența pe criteriu de gen (violența domestică și violența împotriva femeilor).

Activităţile fac parte din Programul naţional de implementare a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea şi securitatea pentru anii 2018-2021 şi Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021.