Peste 450 de persoane din circa 20 de state au participat la ceremonia celebrării a 100 de ani de la fondarea Camerei de Comerț și Industrie din Chișinău și 25 de ani de la crearea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM. La evenimentul organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova participă Sergiu HAREA, președintele CCI a RM; Iurie LEANCĂ, Viceprim-ministru pentru Integrare Europeană; Mircea SNEGUR, ex-președinte al Republicii Moldova; Petru LUCINSCHI, ex-președinte al Republicii Moldova; Gheorghe CUCU, președinte de onoare a CCI a RM; Dumitru POSTOVAN, președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM, președinții Camerelor de Comerț și Industrie și președinții Curții de Arbitraj Comercial Internațional din peste 20 de state (Federația Rusă, Bulgaria, Republica Belarus, România, Italia, Grecia, Ucraina, Kazakhstan etc.), fostul membru al Cabinetului de Miniștri al Greciei, Spyridon Flogaitis, Giuliano Amato, ex Prim-Ministru al Italiei, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, delegații oficiale, membri ai CCI ș.a. În cadrul ceremoniei de deschidere a evenimentului Sergiu HAREA a declarat că Camerele de Comerț și Industrie, apărute acum 400 de ani în urmă, au avut drept scop acordarea asistenței la facilitarea comerțului. Același rol și l-a asumat și CCI a RM de la fondarea ei până în prezent. “Ne bucură faptul că la evenimentul de astăzi, pe lângă membrii Camerei, care sunt fondatorii instituției, sunt prezenți și reprezentanții multor sisteme camerale, Curți de Arbitraj din circa 20 de țări, precum și persoane importante care au stat la formarea Republicii Moldova ca stat independent, acordând un sprijin esențial pentru asigurarea funcționalității sistemului cameral din țara noastră”, a mai spus președintele CCI a RM.

Sergiu HAREA a mulțumit participanţilor la evenimentul deosebit din istoria CCI a RM și a trecut în revistă activitățile care au stat la baza formării instituției camerale ca o entitate ce promovează și susține mediul de afaceri autohton. Iurie LEANCĂ a salutat organizarea unui eveniment de amploare și a înmânat colaboratorilor instituției camerale care au contribuit la promovarea CCI a RM atât în țară, cât și peste hotare, Diplomele de Onoare ale Guvernului., menționând: ”De-a lungul anilor, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a asistat atât mediul de afaceri în dezvoltarea, creșterea și internaționalizarea afacerilor și a depus un efort deosebit pentru reprezentarea intereselor sectorului privat în raport cu instituțiile statului, cât și a asistat sectorul public la elaborarea cadrului normativ și legislativ și documentelor de politici publice cu impact asupra mediului de afaceri.” Despre importanța Camerei au vorbit foștii președinți ai Republicii Moldova, membrii CCI a RM, parteneri, care apreciază activitatea fructuasă a organizației. Potrivit agendei, după deschiderea oficială a evenimentului, invitații vor avea posibilitatea să participe în cadrul mai multor panele.

– PANEL I: Conferinţa Internaţională: “Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova la 25 de ani: realizări și perspective“ va întruni peste 100 de persoane din țară și de peste hotare.

– PANEL II: Summit-ul Președinților Camerelor de Comerț și Industrie din spațiul CSI va întruni conducătorii CCI din CSI.

– PANEL III: Întrevederi de afaceri bilaterale.

– PANEL IV: Ședința Consiliului Consultativ al Conducătorilor Camerelor de Comerț și Industrie a țărilor membre a CSI în domeniul arbitrajului comercial internațional.