„Entuziasmul și optimismul, susținute cu efort și muncă dau viață celor mai ambițioase idei” Interviu cu Iulia IABANJI – Directorul General ODIMM

Atunci când există o idee susținută cu entuziasm, optimism și multă muncă, visele, chiar și cele mai îndrăznețe și pentru unii ireale, prind viață. Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a devenit un exemplu de instituție elocvent și demn de urmat, cu o imagine de invidiat și cu perspective promițătoare. Dar totul a fost posibil datorită optimismului și entuziasmului Directorului general al organizației, Iulia IABANJI – cea care a venit nu doar cu ideea, dar și cu realizarea acestei idei ambițioase, care s-a născut atunci când antreprenoriatul din Republica Moldova era la început de cale. Plină de optimism, o femeie curajoasă și cu idei îndrăznețe, a reușit să găsească soluția pentru multe dintre inițiativele frumoase ale noului stat – Republica Moldova, dar care rămâneau doar pe hârtie, din cauza lipsei instrumentelor de suport. Existau politici în domeniul antreprenoriatului, dar nu existau instrumente de implementare, existau oameni entuziaști, care doreau să inițieze și să dezvolte afaceri, dar nu exista o instituție care să le ofere suport.

Dna Iabanji, știm că ideea creării acestei organizații Vă aparține. Care au fost premisele creării unei astfel de organizații? Primele discuții privind necesitatea creării unei astfel de organizații au fost purtate încă în anul 2004. Ideea se cocea de mult timp în mintea mea. Fiind economist de profesie și activând în acest domeniu, era sesizabil faptul că Moldova are nevoie de o instituție, care să ofere suport antreprenorilor din Republica Moldova. În țările vecine și în multe țări europene existau asemenea organizații, cărora le solicitam parteneriate, dar care spuneau că ar accepta o colaborare în cazul în care ar exista o instituție similară în Republica Moldova.

Dar care era situația la nivel de politici? La nivel de politici Guvernul era cu un pas înainte. Se scriau documente de politici, strategii, existau deja unele proiecte și strategii de dezvoltare a micului business în Republica Moldova, era în vigoare „Legea cu privire la susținerea și protecția micului business”, dar marea problemă era că toate aceste politici nu erau acoperite fi nanciar și, deci, nu erau realizate. În discuțiile cu Ministerul de Finanțe, care era reticent la toate inițiativele, care implicau cheltuieli suplimentare, încercam să explicăm că un plan de acțiuni trebuie să aibă un suport fi nanciar. În buget nu erau prevăzute resurse fi nanciare și activitățile planifi cate, nu erau realizate din lipsă de bani. Activitățile erau realizate sporadic, cu suportul programelor de asistență tehnică, care erau foarte puține. Nu exista o instituție, organizație, care ar fi putut solicita, accesa resurse fi nanciare pentru obiectivele trasate fi e din bugetul național, fi e de la donatori. Pe atunci, în legislația țării noastre nici nu existau termenii „întreprinderi mici și mijlocii”. Termenul vehiculat era „micul business”. Aceste argumente au fost folosite pentru a demonstra necesitatea creării organizației, care să elaboreze și să gestioneze programe de suport pentru ÎMM care cu adevărat erau necesare.

Care au fost constrângerile? În acei ani se vorbea permanent de optimizarea cheltuielilor la instituțiile de stat, reducerea numărului funcționarilor publici, efi cientizarea activității autorităților publice centrale și locale. Anume în acest amalgam de probleme în cercul autorităților publice centrale a apărut ideea de a crea o nouă organizație. Căutând posibilitatea creării organizației, a apărut soluția – Reorganizarea Fondului pentru susținerea antreprenoriatului și dezvoltarea micului business care la acel moment activa inefi cient, cu multe probleme și reorganizarea lui a devenit ca un colac de salvare dar și o soluție pentru a crea o instituție contemporană de suport a ÎMM-urilor.

Cât timp au durat pregătirile? A fost un proces de lungă durată, de câțiva ani, timp în care a fost pregătit terenul pentru o astfel de organizație. În această perioadă s-au schimbat vice-miniștrii, miniștrii, membrii Guvernului. Dar pe 17 mai 2007 a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr. 538 , conform căreia a fost creată Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii. Desigur aceasta s-a întimplat datorită unei conlucrări strânse între Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor.

Care au fost reacțiile din partea comunității, politicului, donatorilor externi? Cele mai mari emoții le-am avut eu personal, deoarece știam la sigur că această Organizație va fi una de succes, știam că va deveni o soluție pentru multe probleme din domeniul pe care-l gestionam și îmi era familiar. Alți funcționari poate au trecut cu vederea această decizie aprobată printre numeroase hotărâri, decizii, într-o perioadă complicată din viața țării. Puțini au înțeles ce anume se dorește de la această organizație. Pe de altă parte unii colegi care înțelegeau cât de important este acest domeniu pentru o țară tânără, care
construiește o economie de piață durabilă și își dorește competitivitate și afi rmare pe piețele lumii, aveau așteptări mari, deoarece în acea perioadă domeniul antreprenoriatului era în formare, îndeosebi business-ul mic și mijlociu.
Toată comunitatea internațională a salutat apariția organizației de suport și au felicitat Guvernul RM că a considerat prioritar constituirea aceastei organizații. La început toți identifi cau acțiunile ODIMM cu activitățile unui proiect de scurtă durată. Încercam să-i
conving că organizația este creată pe mulți ani și va deveni un punct de suport pentru antreprenoriatul mic și mijlociu din Republica Moldova, care va gestiona una din importantele resurse bugetare din țară și va face ca Moldova să fi e cunoscută în lume prin originalitatea programelor și instrumentelor de suport.

Ați avut temeri? Desigur. În primul rând era o organizație care urma să fi e construită de la zero, cu multe necunoscute, într-un domeniu care era pe cale de formare și alegere a tendințelor, fără o bază juridică consolidată și puternică, într-o perioadă difi cilă de dezvoltare economică a țării. Teoretic erau clare activitățile, care urmau să fi e efectuate, care ar trebui să fi e rezultatele. Pe lângă pașii majori care erau foarte vizibili și clar în conceptul acestei organizații, urmau să apară mulți pași mici, la prima vedere neînsemnați, dar care nu puteau fi prevăzuți, în timp ce lipsa lor puteau compromite ideea. Urma să colaborăm cu organizații internaționale, cu instituții donatoare, experți străini și acest lucru mă motiva, dar existau și unele rezerve. Astfel drumul de la aprobarea deciziei până la punerea ei pe rol a fost unul anevoios, dar interesant.

Cum ați devenit directorul acestei organizații? Am participat la concurs, fi ind printre cei 14 candidați care au depus dosarele. Nu eram sigură că voi obține această funcție, deoarece toți candidații aveau un bagaj impresionant de experiență. Am fost emoționată când am aflat că am fost aleasă să conduc această Organizație. Emoțiile erau duale – pe de o parte lăsam un post de muncă, pe care-l adoram, cu oameni frumoși și relații extraordinare și mă avântam într-o activitate extrem de interesantă, pentru ideea care am muncit mult și am colectat informații de pretutindeni, dar oricum era încă foarte vagă. Mă porneam dintr-un fotoliu călduț pe un drum netestat. Eram optimistă și știam că va fi totul bine. Mai ales că în prima mea zi de muncă, mergând îngrijorată spre noul serviciu, am întâlnit un mire și o mireasă foarte fericiți, care mi-au trecut calea. Chiar dacă nu prea cred în semne, de data asta am știut că acest început va avea un viitor frumos.

Care a fost primul proiect realizat de ODIMM? Lansarea organizației a coincis cu modifi carea scandaloasă a Legii privind patenta de întreprinzător. Toți economiștii și experții străini erau conștienți de faptul că această lege era învechită și nu aducea benefi cii economiei țării, ci numai defi ciențe. Guvernul a hotărât atunci să reducă numărul de activități supuse patentelor. A trebuit să organizăm campania de informare și conștientizare a oamenilor privind schimbările ce trebuie înfăptuite pentru ca antreprenoriatul din Republica Moldova să se poată dezvolta. Nemulțumirile nu s-au lăsat așteptate. Oamenii erau înrăiți. Toate ședințele organizate să fi nalizau cu scandaluri, cu amenințări și cu grupuri de activiști care încercau să împiedice noile inițiative. Era necesară urgent o alternativă, un proiect care să calmeze spiritele și să pună pe făgaș legalantreprenoriatul. Guvernul ca o soluție a propus trecerea la forma juridică de „întreprindere individuală”. Anume în aceste circumstanțe au apărut și primele module de instruire pentru cei care vroiau, dar nu știau cum să facă acest pas. Am început să organizăm întâlniri cu deținătorii de patente prin raioane, în piețe, eram delegați să le explicăm că deosebirile dintre patenta de întreprinzător și întreprinderea individuală nu sunt mari, că este necesar de a ne conforma noilor reglementări. Încercam să le explicâm că noi suntem cei care încearcă să-i ajute să treacă prin aceste schimbări neprevăzute.

Cum a-ți reușit să deveniți organizația care gestionează cele mai importante proiecte naționale și fi nanțate de donatori străini? A fost extrem de greu în primii 3 ani, deoarece trebuia să ne afi rmăm, să fi m cunoscuți și recunoscuți. Deși cunoșteam toate apelurile de proiecte, eram eligibili pentru ele, dar una din condițiile principale pentru aplicanți era ca organizația să aibă cel puțin 3 ani de activitate. Astfel în cei primii 3 ani am învățat, ne-am perfecționat, am asistat, am urmărit și am elaborat diferite scheme de suport. Am început desigur să gestionăm proiecte fi nanțate din bugetul de stat. Primul partener extern, care ne-a ajutat enorm chiar din primii ani a fost Organizația Internațională pentru Migrațiune (OIM), care a fost cel care ne-a acordat suportul necesar pentru a amenaja birourile a procura primele calculatoare, și echipamente necesare bunei funcționări.

Cât de repede ați devenit organizația de încredere pentru antreprenori? La început oamenii ne priveau sceptic. Nu credeau ca ceea ce le propunem lor este un ajutor. Până atunci toate instituțiile publice veneau doar cu controale sau să impună unele schimbări. Exista un gol informațional, nu existau materiale informative, surse din care
oamenii ar fi putut afla informații noi.

Peroanele care doreau să lanseze o afacere de multe ori nu știau de la ce să înceapă și care sunt pașii. Primele materiale informative au fost „Ghidul antreprenorului”, care includea procedura de înregistrare a unei afaceri și actele necesare pentru dosar. Îmi amintesc cum a intrat în biroul meu o pereche de tineri, care munceau în piață și voiau să-și schimbe forma juridică de activitate. După o discuție la o cafea, le-am dat și materialele informative pentru care ei au întrebat cât trebuie să achite. Au fost surprinși când au aflat că informația a fost gratis, iar broșurile le pot păstra, zicând că a fost pentru prima dată când au fost ascultați, consultați fără a trebui să achite nimic. Au fost mirați de atitudinea noastră prietenoasă și în ochii lor am observat încredere în faptul că în Moldova va fi mai bine.

Ce activități ale ODIMM-ului sunt considerate revoluționare ? Majoritatea inițiativelor, lansate de ODIMM au fost revoluționare și multe dintre ele sunt actuale și active până în prezent. Mai mult ca atât, inițiativele și programele noastre au devenit așa numitele ”bunele practici” pentru alte țări și în prezent sunt solicitate pentru
aplicarea lor. Istoriile noastre de succes au fost prezentate la multe evenimente internaționale și suntem mândri că au fost preluate, unele parțial, altele în întregime.

Cum vedeți ODIMM-ul în viitor? La începutul activității organizației vedeam ținta pentru 5 ani, la recepția de la 5 ani – era deja clară ținta pentru 10 ani. Deja este vizibilă ținta pentru 15 ani. Deși îmi dau seama că este extrem de ambițioasă și destul de grea, ea este realizabilă. Există doar o condiție – ca toți să privească spre aceeași țintă, împreună să stabilim scopuri și să depunem eforturi conjugate pentru a o atinge. Suntem o echipă de persoane optimiste, ambițioase și cu competențe și abilități care asigură durabilitatea organizației și care va oferi sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova noi posibilități de startare, creștere și internaționalizare.

Organizatia pentru Dezvoltarea
Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii
str. Serghei Lazo, 48
MD-2004, Chişinău, Moldova
Tel : + 373 (22) 295 741
Fax: + 373 (22) 295 797
E-mail: offi ce@odimm.md