Studenții masteranzi care au urmat programul de master „Design și dezvoltare de produs”, Facultatea Textile și Poligrafie, Universitatea Tehnică a Moldovei și-au susținut disertațiile (tezele de master) în fața Comisiei de disertație „Proiectarea și modelarea îmbrăcămintei” din cadrul Facultății Design Industrial și Managementul Afacerilor, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Romania, obținând astfel și diploma acestei prestigioase instituții.

Anii de studii s-au perindat și putem spune cu bucurie și mândrie că avem deja a doua promoție de absolvente ale programului de master „Design și dezvoltare de produs”, cu diplomă dublă, UTM-TUIASI.

Pe data de 2 iulie 2021, studentele FTP Cătălina FILIP și Ana FOTEA și-au susținut cu succes disertațiile în cadrul unei ședințe publice pe platforma Google Meet.

Tematica abordată de masterande derivă din direcțiile de cercetare științifică în domeniu, fiind una foarte actuală în domeniul textilelor, cu abordări inovatoare și creative ale subiectelor de economie circulară, sustenabilitate, modă durabilă, tehnologii de reciclare – reutilizare vestimentară.

Aducem felicitări studentelor absolvente ale programului de master cu dublă diplomă ale Facultății Textile și Poligrafie și le dorim mult succes în activitatea profesională și o colaborare fructuoasă UTM-TUIASI în continuare!