La data de 22 noiembrie 2018, în cadrul ședinței comune a Guvernului Republicii Moldova și Guvernului României, care a avut loc la București, a fost încheiat Memorandumul de Înțelegere între Biroul relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova și Ministerul pentru Românii de Pretutindeni din România. Memorandumul a fost semnat de către ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi și ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, în prezența Prim-ministrului Republicii Moldova, Pavel Filip și Prim-ministrului României, Viorica Dăncilă. Memorandumul reglementează modul de cooperare între părțile semnatare în scopul realizării obiectivelor comune, vizând abordarea comprehensivă și eficientă a relațiilor cu diaspora; intensificarea cooperării și a schimbului de experiență între cele două instituții în ceea ce privește relațiile fiecăreia cu membrii diasporei; cooperarea instituțională în vederea dezvoltării a unei abordări integrate și coerente a politicilor sectoriale și economice. Ambele instituții, în limitele atribuțiilor stabilite conform legislației în relația cu diaspora, urmează să interacționeze în procesul de elaborare și implementare a acțiunilor comune, precum realizarea studiilor și cercetărilor necesare, schimbul de experiență și bune practici, inclusiv, dezvoltarea programelor economice și investiționale, facilitarea dialogului între asociațiile reprezentative ale diasporei și organizațiile internaționale relevante, motivarea și încurajarea membrilor diasporei de a participa la acțiuni și evenimente organizate în comun sau separat. Ca rezultat al încheierii Memorandumului de Înțelegere, părțile vor depune toate eforturile în vederea eficientizării cooperării în domeniul diasporei pentru atingerea obiectivelor stabilite.