Abordarea LEADER în Republica Moldova înregistrează un nou rezultat. Pe 9 aprilie 2021, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în lectură finală Legea cu privire la GAL-uri, care prevede crearea cadrului legal pentru obținerea statutului de persoană juridică, fapt ce va permite punerea în aplicare a Programului de stat LEADER administrat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Începând cu anul 2022, GAL-urile vor putea accesa finanțare din surse publice, bugetul disponibil pentru Programul LEADER fiind de până la 5% din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

În februarie 2020, MADRM a lansat procesul de elaborare a proiectului legii speciale cu privire la GAL-uri, urmată de eforturi considerabile pentru promovarea acesteia. Astăzi, legea a fost votată în lectura finală de către Parlamentul Republicii Moldova, ceea ce înseamnă un vot de încredere pentru GAL-uri și pentru abordarea LEADER, drept instrument de dezvoltare rurală cu potențial de a produce schimbări durabile în Republica Moldova, afirmă Galina Petrachi, șef Direcție politici și programe de dezvoltare rurală din cadrul Ministerului.

Crearea cadrului legal pentru Programul LEADER și GAL-uri a fost un proces complex, care a presupus promovarea și adoptarea unui șir de modificări la legislația în vigoare. Aceste acțiuni au fost realizate datorită eforturilor Ministerului, Comisiei Parlamentare Agricultură și Industrie Alimentară, în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova și Grupurile de Acțiune Locală, cu suport oferit de partenerii de dezvoltare prin intermediul Solidarity Fund PL în Moldova.

Adoptarea legii privind GAL-urile creează noi oportunități pentru dezvoltarea rurală prin intermediul abordării LEADER. Împreună am reușit să creăm un instrument inovativ și eficient pentru dezvoltarea rurală, care încurajează activismul local și oferă un imbold pentru dezvoltare economică”, a declarat Marina Albu, președinte RNL și director adjunct Solidarity Fund PL în Moldova.

Datorită eforturilor comune, Republica Moldova a devenit prima și, la moment, unica țară din spațiul non-UE care implementează Programul LEADER ca instrument al politicilor publice de dezvoltare rurală.

Astăzi în Republica Moldova, LEADER este unul din cele mai eficiente instrumente de dezvoltare rurală, care sporește economia și potențialul zonelor rurale. LEADER contribuie la reducerea migrației și oferă satelor un nou suflu. Adoptarea Legii privind Grupurile de Acțiune Locală garantează continuitatea acestei abordări și la sigur va aduce mai multe posibilități de dezvoltare pentru locuitorii din mediul rural”, susține Dmitrii Ianul, manager GAL „Cișmeaua Sudului”.

Menționăm că în prezent, în Republica Moldova, există 32 de GAL-uri, care reunesc aproximativ 300 de unități administrativ-teritoriale, acest lucru însemnând acoperirea a aproximativ 35% din zonele rurale și implicarea a peste 1 500 de actori locali din sectorul public, antreprenorial și civic. Aria de acoperire LEADER în Moldova este în continuă creștere, iar până la finele anului 2021, se preconizează creșterea proporției de acoperire a teritoriului rural al țării cu GAL-uri de până la 70%. La începutul anului 2019, GAL-urile au fondat Rețeaua Națională LEADER (RNL) care reunește în prezent 30 de GAL-uri.

Mai jos, vă prezentăm o serie de istorii video reprezentative: