Astăzi, 1 octombrie 2021, Universitatea Agrară de Stat  din Moldova omagiază o personalitate marcantă a științei și tehnicii, care se bucură de o largă și deosebită apreciere în plan universal. Este vorba de inginerul, inventatorul, savantul, academicianul Ion BOSTAN.

Într-un cadru festiv, UASM a organizat ceremonia de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa, profesorului universitar, doctorului habilitat, rectorului Universității Tehnice a Moldovei în perioada 1992-2015, actualmente – director al Centrului Național de Tehnologii Spațiale – Ion BOSTAN.

Prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului academician Ion BOSTAN Universitatea Agrară de Stat din Moldova face gestul meritat de recunoaștere a valorii științifice unei întregi vieți dedicate studiului, creației științifice și tehnice, pentru progres și bunăstare.

Acad. Ion BOSTAN a absolvit Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic din Chişinău (actualmente UTM), specializarea TCM. Din 1973 şi-a dedicat viaţa învăţământului superior din RM şi cercetării în domeniul ingineriei mecanice. Ingineria fiind pentru el un sens al vieții, a stăruit mereu să inoveze în acest domeniu. Obține primul brevet de invenție în 1983, cu prioritatea din 1981, intitulat „Transmisia precesională”, iar în 1989 susține în baza acestuia, la Universitatea Tehnică „N. Bauman” din Moscova, teza de doctor habilitat  cu tema „Crearea transmisiilor precesionale”. Tot atunci, Consiliul de doctorat al Universității „N. Bauman” din Moscova recunoaște fondarea școlii științifice din Chișinău, iar peste un an consiliul metodic al șefilor catedrelor „Organe de mașini” ale instituțiilor tehnice din URSS decide introducerea cu titlu „obligatoriu” a „Transmisiilor precesionale” în programele de studii ale tuturor instituțiilor de învățământ ingineresc unionale. Această invenție de pionierat, prin care s-a afirmat în cercetare,  și-a găsit ulterior aplicabilitate în multe agregate mecanice realizate în cadrul UTM, inclusiv eoliene și mini-hidrocentrale. Ulterior, prin monografia „Transmisii precesionale”, și-a propus să îndemne specialiștii din domeniu la reflecții pe tema: cum ar fi posibil să îmbinăm într-o singură transmisie precesională trei performanțe fundamentale: posibilități cinematice extinse, capacitate portantă înaltă și pierderi energetice minime? Astfel, invenția care i-a marcat cariera științifică, își găsește azi o nouă abordare – trecesională, ca o continuare firească a dezvoltării unui produs de mare valoare științifică, bazat pe noi abordări teoretice, noi concepte constructiv-funcționale și tehnologice, care, o spunem cu mândrie, aparține ingineriei moldave.

Promovând constant inovația în inginerie, împreună cu o echipă de la UTM, asistată de oameni de știință de peste hotare, a elaborat un concept original al Pendulului Foucault – orologiul gravitațional cu cinematică interactivă, care permite înregistrarea cu precizie a mișcării de rotație a Pământului și poziției geografice a RM într-un sistem fix de coordonate astronomice. Amplasat în blocul central al UTM, Pendulul este considerat o carte de vizită a Universității Tehnice a Moldovei.

Ideea creării la UTM a Centrului Național de Tehnologii Spațiale (CNTS) aparține de asemenea acad. Ion Bostan, prin intermediul căruia internaționalizarea valorificării spațiului cosmic a cuprins și Republica Moldova. Vasta activitate desfășurată sub egida sa în cadrul acestui centru – elaborarea și lansarea în spațiu a primului satelit al Republicii Moldova, a atras atenția cosmonauților Vladimir Dejurov (Rusia), Dumitru Prunariu (România) şi Frank Lee Culbertson (SUA), Doctori Honoris Causa ai UTM, dar și a unor importante instituții de nivel european și global în domeniul ingineriei aerospaţiale – Agenției Spațiale Europene, Agenției Spațiale Române, Agenției Spațiale Federale „Roskosmos”, a întreprinderii aviatice „Saliut” din Moscova, cu o filială la Chișinău – TOPAZ, unica de la noi înzestrată să execute piese de mecanică fină pentru sateliți. Infrastructura de monitorizare, control și dirijare a zborului sateliților a CNTS include 6 laboratoare specializate, un cluster de antene telemetrice, 2 observatoare astronomice amplasate la Chișinău și Cahul cu punctul de sprijin în incinta Liceului Teoretic din satul Brânza, Cahul, toate interconectate cu fibră optică și comutate la Rețeaua Europeană. Oficiul Națiunilor Unite pentru afaceri spațiale a decis lansarea în spațiul cosmic, cu titlu gratuit, a primului satelit moldovenesc „TUM Nano SAT” de pe bordul Stației Spațiale Internaționale, pe baza Memorandumului trilateral încheiat între Oficiul Națiunilor Unite, UTM și Agenția Spațială Japoneză.

Dincolo de toate descoperirile, invențiile, realizările și meritele pentru care este recunoscut pe toate meridianele globului, spune fără ezitare că realizarea vieții sale „este afirmarea în timp a Universității Tehnice a Moldovei”. E și firesc. A condus acest colos educațional-științific timp de 23 de ani, răstimp în care i-a triplat numărul  de studenți și de specialități, transformând această unică instituție de învățământ superior de profil ingineresc de la noi în cea mai mare și mai vizibilă universitate din sistemul educațional național.

Stimate domnule academician Ion BOSTAN! Comunitatea academică a Universității Tehnice a Moldovei vă aduce sincere felicitări cu prilejul conferirii acestui înalt titlu onorific, exprimându-vă sincere sentimente de prețuire pentru privilegiul adus UTM de a străluci pe arena internațională și de a fi recunoscută în întreaga lume!