În data de 20 mai 2021, UN Women Moldova și Academia de Administrare Publică din Moldova au semnat un Acord pentru implementarea Proiectului de acordare a unui sprijin extins pentru consolidarea capacităților reprezentantelor și reprezentanților autorităților publice centrale și locale în aplicarea perspectivei de gen. 

Cu un buget de peste 4 milioane de lei, proiectul „Funcționarele și funcționarii publici și oficialii aleși pentru egalitatea de gen” este unul complex și ambitios și își propune să consolideze capacitățile a peste 700 de reprezentante și reprezentanți ai autorităților publice locale și centrale astfel încât să devină adevărați promotori și promotoare ale egalității de gen. Proiectul promovează integrarea egalității de gen în procesul de elaborare a deciziilor și politicilor publice, bugetarea sensibilă la gen în procesul de planificare al programelor, precum și conceptualizarea, proiectarea și digitizarea a 3 cursuri: Elaborarea politicilor sensibile la gen, Femei, Pace și Securitate, Combaterea hărțuirii sexuale la locul de muncă. Integrarea politicilor și bugetelor sensibile la gen la nivel local și central care să răspundă deopotrivă nevoilor femeilor și a bărbaților, combaterea discriminării și hărțuirii sexuale la locul de muncă necesită un cadru legal favorabil, o responsabilitate instituțională la toate nivelurile, dar mai ales, funcționare și funcționari publici care posedă expertiza necesară pentru a asigura, într-un mod constant, integrarea egalității de gen în planificarea și bugetarea proceselor la toate nivelurile. ” Proiectul este ambițios și echipa de proiect este bună și va asigura realizarea cu succes a tuturor activităților prevăzute. Vom depune toate eforturile ca participantele și participanții la proiect să implementeze cunoștințele și capacitățile acumulate în activitatea lor cotidiană și profesională. Proiectul vafi reflectat și în revistele științifice ale Academiei, care vor documenta activitățile și vor servi ca și referință ulterioară. Țin să aduc mulțumiri UN Women Moldova pentru încrederea acordată echipei Academiei în implementarea acestui proiect.” a menționat domnul Oleg Balan, doctor habilitat, profesor universitar, rectorul Academiei de Administrare Publică. “Acest proiect este foarte important, avem un program ambițios și cuprinzător care va asigura dezvoltarea profesională continuă a funcționarelor și funcționarilor publici inclusiv prin intermediul cursurilor digitale, dar cel mai important este că această cooperare ne va permite să consolidăm capacități care vor fi dezvoltate și actualizate în continuare. Activitățile de formare sunt necesare în orice cadru, rămâne să vedem cum oficialii aleși și funcționarele si funcționarii publici de la toate nivelurile vor transfera aceste capacități în politici și bugetări eficiente.” a menționat Dominika Stojanoska, reprezentantă de țară UN Women. Proiectul „Funcționarele și funcționarii publici și oficialii aleși pentru egalitatea de gen” va fi implementat în perioada mai 2021 – decembrie 2022 de către Academia de Administrare Publică în colaborare cu UN Women, cu suportul financiar al Guvernului Suediei și Uniunii Europene.