Acord de parteneriat intre Onoris Legis şi  NEXUS Moldova

IMG_3899

La data de 8 decembrie 2015 ONORIS LEGIS şi  NEXUS Moldova au semnat un ACORD DE PARTENERIAT orientat în special către prestarea informațiilor specializate în materie de drept, asistenței individuale și soluțiilor concrete ale cetăţenilor migranți. NEXUS Moldova şi ONORIS LEGIS sunt siguri că asistenţa acordată cetățenilor la realizarea obiectivelor personale de migrare promovează migrația circulară și dezvoltarea economică. Întrucît NEXUS Moldova  este creată anume cu scopul de a oferi soluții practice care să-i ajute pe migranții moldoveni să-și atingă scopurile lor prin intermediul unei platforme de servicii integrate care permite o bună comunicare și dezvoltare a comunității, iar ONORIS LEGIS susţine şi dispune de capacitate operaţională pentru furnizarea către migranți și familiile lor a informațiilor, serviciilor și produselor relevante și în timp util, acest Parteneriat va avea drept rezultat consolidarea societăţii şi bunăstarea cetăţenilor.

Agenţia juridică SC „ONORIS LEGIS” SRL este prezentă pe piata RM mai bine de 10 ani, datorită profesionalismului înalt al echipei sale, a personalului calificat, a reputaţiei în sfera afacerilor şi relaţiilor cu organele statale a reuşit să ocupe poziţii ferme în domeniul outsourcing-ului juridic, iar unul din domeniile de bază ale ONORIS LEGIS este asistenţa calificată pentru cetăţenii RM şi ale celor străini care migrează în RM în vederea soluţionării calitative, corecte şi rapide a problemelor cu care aceştia se ciocnesc pentru a schimba lucrurile în bine şi pentru ca cetăţenii noştri să fie, oriunde s-ar afla ei, în siguranţă, iar cei care migrează în RM să fie bine şi corect informaţi privind ţara noastră şi potenţialul acestei ţări pentru că doar astfel vor putea contribui la dezvoltarea patriei noastre. Atingerea acestor obiective a fost prilejuită de un eveniment important care vizează parteneriatul dintre ONORIS LEGIS şi  NEXUS Moldova. Or, noi toţi astăzi trăim într-o societate complexă, în care cadrul politicilor publice de cele mai multe ori trebuie să ofere soluţii satisfăcătoare unui mare număr de probleme. Dar dacă procesul de elaborare şi implementare a politicilor publice este unul de durată şi uneori anevoios, parteneriatul ONORIS LEGIS şi NEXUS Moldova ar putea fi de mare ajutor în îmbunătăţirea şi accelerarea apariţiei performanţelor, astfel încât acestea să reflecte mai bine nevoile oamenilor şi să ofere suport operativ în atingerea necesităţilor lor.

Parteneriatul ONORIS LEGIS şi NEXUS Moldova este direct creat pentru beneficiul cetăţenilor, care în rezultat sunt avantajaţi pe motiv că acest Parteneriat prevede strategii de succes, măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile informării-comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale. Noi ne propunem informarea şi soluţionarea eficientă şi rapidă  a chestiunilor privind:

  • asistenţa în domeniul migraţiei: legalizarea şederii cetăţenilor RM pe teritoriul Italia, Franţa, Spania, Portugalia, Marea Britanie, Grecia, Federaţia Rusă, Israel, SUA, Cipru, Germania, Turcia, Cehia şi Canada, imigrarea în scop de muncă şi legalizarea imigrării pentru reîntregirea familiei în statele sus-numite; legalizarea şederii pe teritoriul Republicii Moldova a cetăţenilor străini, imigrarea în scop de muncă şi legalizării imigrării pentru reîntregirea familiei – inclusiv pregătirea setului de documente necesar; asistenţă în vederea obţinerii vizelor şi vizelor multiple şi altele.
  • Suport pentru traducerea documentelor cu legalizarea la notar sau oficiul consular a acestora; pregătirea textului Procurii, pentru a fi autentificată la notar ori la Serviciul Consular; apostilarea actelor în RM şi ţarile numite mai sus; transcrierea actelor de stare civilă în RM; pregătirea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate, certificatului de naştere/căsătorie/divorţ/capacitate matrimonială şi alte acte de stare civilă.
  • înregistrarea şi lansarea afacerii în Republica Moldova sau în ţara de reşedinţă precum: Israel, Turcia, Grecia, Italia, Franţa, Spania, Portugalia, Germania, Marea Britanie, Cehia, SUA, şi Canada – asistenţă în deservirea operaţiunilor de export – import, obţinerea autorizaţiilor, licenţelor şi altor acte permisive pentru desfăşurarea activităţii.

În cazul în care aveţi nevoie de asistenţa potrivit domeniilor sus-numite nu ezitaţia a ne contacta:

Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 7/1 ap.(of.) 1

tel/fax + 373/22/444264, +373 69912929

e-mail: onorislegis@gmail.com WEB: www.consultexpert.md

Oricare ar fi modalitatea de adresare, fiți sigur că vom găsi soluţia optimă pentru o rezolvare rapidă a problemei DVS.