Pe 13 august, în incinta Institutului de Standardizare din Moldova (ISM), a avut loc semnarea acordului trilateral de colaborare dintre ISM, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și Institutul de Energetică (IE).

Acordul prevede colaborarea pe bază de parteneriat activ pentru promovarea rolului standardizării în domeniul energetic, îmbunătățirea calității serviciilor prestate în această ramură a economiei naționale și a altor domenii.

Acesta urmărește obiective precum: derularea activităților de informare și educare privind eficiența energetică, desfășurarea procesului global de tranziție energetică, instruirea și educarea în domeniul standardizării etc.

Astfel, împreună cu experții din toate domeniile vizate de standardizare, ne-am unit forțele în acest Acord trilateral de colaborare. Efortul depus este direcționat spre perfecționarea tuturor aspectelor vieții și spre sporirea nivelului de viață la nivel mondial. Standardizarea este pilonul primordial care asigură inovațiilor viabilitate. Continuitatea este garanția inovației.