CONSISTENȚA AGENDEI MOLDO-UCRAINENE

Republica Moldova și Ucraina, 2 țări vecine, cu o perioadă a trecutului comună și cu aceleași obiective pentru viitor, în primul rând – integrarea europeană, se susțin reciproc în promovarea vectorului de dezvoltare, mențin o colaborare armonioasă pe toate dimensiunile. Cadrul juridic, care include peste 220 de acorduri bilaterale, demonstrează  oportunitățile unui dialog armonios dintre Chișinău și Kiev.

Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina, Ruslan BOLBOCEAN, detaliază aspecte ale cooperării  moldo-ucrainene. 

Domnule Ambasador, în luna decembrie se împlinesc 3 ani al mandatului Dumneavoastră la Kiev. Ce evenimente importante au avut loc în contextul impulsionării cooperării bilaterale moldo-ucrainene? În ultimii ani ambele părți au reușit să activizeze vădit dialogul politic moldo-ucrainean. Pot afirma că în prezent intensitatea contactelor noastre bilaterale, inclusiv la nivel înalt, este una fără precedent. Pot să aduc mai multe exemple: intensitatea contactelor la nivel de Prim-miniștri ai ambelor state, vizita recentă la Chișinău a Premierului ucrainean Vladimir Groisman, precum și multiplele întrevederi cu diverse prilejul ale Prim-ministrului Republicii Moldova Pavel Filip cu Președintele Ucrainei Petro Poroșenko. De asemenea, aș dori să remarc interacțiunea pe linia ministerelor de Externe, în special vizita oficială la Kiev a Ministrului Tudor Ulianovschi de la începutul lunii octombrie. După cum cunoașteți, agenda moldo-ucraineană este una consistentă și vizează mai multe domenii. Mă refer, în particular, la subiectele ce țin de interacțiunea la frontieră, recunoașterea reciprocă a drepturilor de proprietate, funcționarea Complexului hidroenergetic Nistrean, cooperarea în domeniile transporturilor, ecologiei, energeticii. Din acest punct de vedere, consider că rezultatul principal al eforturilor depuse constituie reconfirmarea la nivel înalt a atașamentului și disponibilității ambelor părți de a avansa mai rapid pe calea reglementării definitive a problemelor care încă persistă în relațiile noastre bilaterale, dar și identificării unor posibilități suplimentare de consolidare și diversificare a colaborării cu Ucraina. Aici poate fi vorba despre realizarea unor proiecte comune, de exemplu, în domeniul dezvoltării continue a infrastructurii, în sfera ecologică, inclusiv cu atragerea în aceste scopuri a fondurilor europene. Sunt sigur că vectorul integrării europene, promovat în mod consecvent de către Republica Moldova și Ucraina, deschide perspectivele noi în acest sens. 

Avem, la fel, un dialog bun stabilit la nivelul co-președinților Comisiei interguvernamentale moldo-ucrainene pentru cooperare comercial-economică, ultima întrevedere în acest format având loc în luna iunie curent la Kiev. Urmare înțelegerilor convenite la nivel înalt, s-a reușit activizarea dialogului sectorial, în ultimii ani fiind organizate mai multe ședințe și întâlniri la nivel de experți care vizează toată problematica cooperării moldo-ucrainene. Acest dialog continuă, și până la sfârșitul anului curent urmează să aibă loc câteva astfel de reuniuni. Este foarte important că înțelegerile convenite aduc și unele rezultate practice. La acest capitol, poate fi invocată inaugurarea vara anului trecut, în premieră, a controlului în comun în punctul de trecere ”Pervomaisc-Kuciurgan” de pe segmentul transnistrean al frontierei de stat moldo-ucrainene, care este efectuat pe teritoriul Ucrainei. De menționat că funcționarea acestuia pe parcursul deja a mai mult de un an este apreciată pozitiv, inclusiv de către partenerii noștri ucraineni. În același context, putem vorbi despre și despre semnarea noului Acord interguvernamental bilateral privind controlul în comun în punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene. Documentul în cauză semnat în cadrul vizitei Prim-ministrului Ucrainei la Chișinău în octombrie 2017, care deja a intrat în vigoare, permite deschiderea unor noi puncte comune de trecere a hotarului, inclusiv pe sectorul transnistrean al acestuia. La etapa actuală, părțile sunt în proces de pregătire către semnare a 8 protocoale bilaterale în acest domeniu. Am reușit, de asemenea, să consolidăm componenta parlamentară a relațiilor moldo-ucrainene, o practică bună devenind întrevederile la nivelul speakerilor legislativelor noastre, inclusiv în cadrul unor evenimente multilaterale. Voi remarca, la fel, crearea în anul curent a unei platforme interparlamentare Moldova-Ucraina-Georgia, în marja căreia se discut subiectele actuale ce vizează aspectele securității regionale, precum și problematica dezvoltării interacțiunii cu Uniunea Europeană în contextul implementării acordurilor de asociere cu UE semnate de către cele trei țări.  Mă bucur să constat că proiectul în cauză lansat la începutul anului la Chișinău s-a soldat cu semnarea la Kiev în luna iunie curent a documentului de constituire a Adunării interparlamentare Moldova-Ucraina-Georgia.

Cum s-a încadrat misiunea diplomatică a ţării noastre în Ucraina în promovarea imaginii Republicii Moldova, inclusiv prin intermediul produselor moldoveneşti? Acest obiectiv este unul de importanță majoră pentru Misiunea noastră diplomatică, întru realizarea căruia au fost întreprinse mai multe acțiuni, atât la nivelul interguvernamental, cât și pe linia cercurilor de afaceri din ambele țări. Anterior am menționat practica bună și utilă de desfășurare a întâlnirilor la nivelul co-președinților Comisiei interguvernamentale moldo-ucrainene pentru cooperare comercial-economică, pe agenda cărora figurează un spectru larg de subiecte ale relațiilor bilaterale. De asemenea, În ultimii ani am reușit, în cooperare cu partenerii ucraineni, să organizăm o serie de forumuri ale oamenilor de afaceri, atât bilaterale, cât și cele multilaterale. Mă refer, în particular, la desfășurarea în anul 2016 a unui Business forum moldo-ucrainean și, în premieră, a unui Forum de afaceri trilateral Moldova-Ucraina-România, precum și la organizarea în anul trecut, la Kiev, a primului Forum al oamenilor de afaceri din țările GUAM. În același context se înscrie semnarea la sfârșitul anului trecut a unui Acord de colaborare între Asociația oamenilor de afaceri din Moldova și Uniunea industriașilor și antreprenorilor din Ucraina, care prevede crearea Consiliului oamenilor de afaceri. În anul 2017 noi am deschis inaugurat în Ucraina, în premieră, trei consulate onorifice ale țării noastre – în orașele Vinnița, Lvov și Borispol, una din sarcinile principale ale activității cărora constituie anume promovarea imaginii favorabile a Republicii Moldova în Ucraina, prin organizarea diferitor acțiuni cu caracter comercial-economic și a celor cultural-umanitare, inclusiv promovarea producției moldovenești pe piața ucraineană.

În discuțiile cu oficialii ucraineni ce loc ocupă diferendul transnistrean, ca factor destabilizator al securității regionale? Este evident, că subiectul ce vizează acțiunile de identificare a unei soluții durabile pentru conflictul transnistrean este permanent pe agenda discuțiilor cu partenerii noștri ucraineni. Noi Suntem recunoscători părții ucrainene pentru eforturile și poziția sa activă în privința reglementării problemei transnistrene în baza respectării necondiționate a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Voi remarca, în context, că noi avem un dialog bun și intens pe problematica transnistreană, inclusiv prin organizarea întrevederilor Viceprim-ministrului Republicii Moldova pentru Reintegrare cu oficialii ucraineni. Recent la Kiev au avut loc astfel de întâlniri ale Vicepremierului Cristina Lesnic, în cadrul cărora s-a discutat tot spectrul de subiecte ce vizează reglementarea transnistreană, inclusiv în contextul evoluțiilor din domeniul securității regionale. La același capitol poate fi menționat dialogul permanent menținut cu Reprezentantul special al Ucrainei pentru reglementarea transnistreană Victor Krîjanovskii. 

Construcția hidrocentralelor pe râul Nistru de către partea ucraineană mai rămâne pe agenda discuțiilor pe care aveți la Kiev? Subiectul în cauză este în vizorul permanent al autorităților ambelor state. Acest lucru este unul firesc, ținând cont de faptul că noi  este vorbaim despre viitorul râului nostru comun Nistru. Astfel de discuții au fost purtate și în luna septembrie la Chișinău în cadrul Comisiei privind protecția și dezvoltarea durabilă a bazinului Nistrului, instituite în anul curent în baza Acordului bilateral privind protecția r.Nistru. Urmează totodată sa fie organizată și următoarea rundă de negocieri asupra proiectului Acordului privind funcționarea Complexului hidroenergetic Nistrean. Noi considerăm necesar includerea în textul acestui document a unui articol aparte care ar stipula acțiunile comune de asigurare a nivelului adecvat de protecție ecosistemului r. Nistru. Un pas important pe această cale a constituit expedierea  transmiterea adresării comune către Comisia Europeană, semnate de către prim-miniștrii Republicii Moldova și Ucrainei, prin care s-a solicitat asistența financiară și de expertiză din partea partenerilor europeni în ceea ce privește evaluarea stării ecologice, protecția și dezvoltarea durabilă a bazinului r. Nistru.

Mass media din Ucraina este interesată de tematica moldovenească? Ce aspecte pun în discuție jurnaliștii ucraineni în interviurile pe care le acordați? Eu Cred că intensitatea dialogului politic bilateral între statele noastre și agenda consistentă al activităților desfășurate, despre care am vorbit deja mai sus, determină în mare măsură interesul pe care-l își manifestă mass media din Ucraina față de problematica cooperării moldo-ucrainene în plan politic, economic și cultural-umanitar. La același capitol se înscriu acele posibilități noi ce vizează cooperarea noastră și ce se conturează în contextul promovării de către Republica Moldova și Ucraina a politicii de integrare europeană. Evident, o atenție specială din partea presei ucrainene continuă să fie atribuită tematicii reglementării transnistrene, luând în considerareație faptul că Ucraina joacă un rol activ în procesul de negocieri privind soluționarea problemei transnistrene, fiind parte a formatului de negocieri 5+2, dar și în contextul situaţiei dificile din regiunile de est ale Ucrainei. Aș spune că diverse aspecte ce țin de problematica securității regionale ce vizează în mod firesc ambele noastre țări sunt subiecte ale publicațiilor și emisiunilor pregătite de jurnaliștii ucraineni. Totodată, dimensiunea economică, componenta educațională și cea umanitară care fac parte importantă din complexul relațiilor moldo-ucrainene, sunt, de asemenea, reflectate de către mass-media din Ucraina.

Conform site-ului ambasadei, aveți multe deplasări în regiuni, acolo unde locuiesc și concetățeni ai noștri. Discutați și despre problemele cu care aceștia se confruntă? În cadrul multiplelor vizite pe care le-am întreprins pe parcursul acestor ani, în special în regiunile Odesa și Cernăuți care sunt populate compact de către moldoveni, în cadrul tuturor întâlnirilor pe care le-am avut cu reprezentanții administrațiilor locale și de stat, pe lângă subiectele ce țin de cooperarea regională, am abordat și subiectele cu privire la colaborarea umanitară și educațională și modalitățile de susținere a comunității moldovenești din aceste regiuni. În linii mari, printre multiplele subiecte abordate, se regăsesc în special necesitățile educaționale ale comunității moldovenilor, în special în contextul implementării noii Legi a educației a Ucrainei. Ținând cont de spectrul de probleme cu care se confruntă comunitatea moldovenilor din Ucraina și în vederea identificării unor soluții, cu sprijinul Ambasadei, în octombrie 2017 a fost organizată întrevederea miniștrilor Educației din Republica Moldova și Ucraina Monica Babuc și Lilia Grinevici, în cadrul căreia au fost discutate modalitățile de susținere a comunității de către oficialitățile ambelor state, inclusiv efectele noii legi a educației a Ucrainei asupra procesului educațional al copiilor, în special în școlile moldovenești din regiunea Odesa. Adițional, aș menționa că urmare acestei întâlnirii a fost instituit și un Grup comun de lucru între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerului Învățământului şi Ştiinței al Ucrainei, care urmează să acorde suport în elaborarea programelor de studiu și manualelor, precum și să propună măsuri pentru a asigura în continuare dreptul comunităților minorităților naționale a ambelor state de a studia în școli în limba maternă. După cum se cunoaște, pe 20-21 septembrie curent a avut loc vizita la Chișinău a Viceministrului Învățământului şi Ştiinței al Ucrainei. 

Aţi mai activat în cadrul Ambasadei Republicii Moldova la Kiev, în perioada 2001-2004, când Ucraina, precum Republica Moldova, încă nu-și declarase vectorul european de dezvoltare. Cum aţi regăsit Ucraina peste 11 ani, în plin proces de europenizare? Ați remarcat mari schimbări? Evoluțiile din acest domeniu denotă că în ultimii ani Ucraina a reușit să obțină mai multe progrese pe calea integrării europene. Aici și semnarea în anul 2014, alături de Republica Moldova și Georgia, a Acordului de asociere cu Uniunea Europeană, și intrarea în vigoare a Zonei de liber schimb cu UE, și beneficierea cetățenilor ucraineni din anul trecut de regimului liberalizat de vize pentru călătoriile în spațiul UE. O dovadă a dorinței ferme a autorităților ucrainene de a promova în mod consecvent vectorul de integrare europeană constituie, fără îndoială, acel complex de reforme implementate în Ucraina care vizează, practic, toate sferele vieții politice, economice și sociale ale țării vecine. Dar, aș dori să remarc aparte că evoluțiile din ultimii ani, printre care eforturile depuse pentru păstrarea suveranității și integrității teritoriale a țării, au dus la consolidarea puternică a unității poporului ucrainean.