27 septembrie, Chișinău. Agenția pentru Eficiență Energetică anunță lansarea unui infografic informativ, care reprezintă dinamica consumului final de energie în Republica Moldova. Balanța energetică prezintă datele privind resursele de energie și consumul acestora. Din consumul final de energie pe țară, cota cea mai mare se atestă în sectorul rezidențial, circa 48 %, urmat de sectorul transport, circa 29 %, servicii și industrie. În anul 2019 se observă o descreștere de cca. 4,9 % a consumului primar și respectiv cca. 4 % a consumului final de energie față de anul 2018. Pentru mai multe informații, puteți accesa spotul pe link-ul de mai jos: https://www.youtube.com/watch?v=VuHzAM4mTPI&ab_channel=AgentiapentruEficientaEnergetica Menționăm, că AEE are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.