Agenția pentru Eficiență Energetică anunță lansarea procedurii de calificare și înregistrare în Registrul electronic a auditorilor energetici pentru  persoanele fizice – auditorii energetici autorizați în conformitate cu cadrul normativ existent până la intrarea în vigoare a HG 676/2020. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 676 din 10.09.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul energetic (HG 676/2020),  Agenția pentru Eficiență Energetică este responsabilă de punerea în aplicare a acestuia, inclusiv prin calificarea și înregistrarea în Registrul electronic a auditorilor energetici. Prin urmare, auditorii energetici, persoane fizice, care au fost autorizați în domeniul electroenergetic și termoenergetic urmează a fi calificați și înregistrați  în Registrul electronic al auditorilor energetici pentru toate trei categorii de auditori energetici: Clădiri, Industrie și Transport, iar cei care au fost autorizați doar pentru domeniul termoenergetic urmează a înregistrați în Registrul electronic al auditorilor energetici pentru categoria Clădiri. Pentru a fi calificat și înregistrat în Registrul electronic al auditorilor energetici în calitate de auditor energetic, solicitantul trebuie să depună pe adresa Agenției în format electronic sau pe suport de hârtie o cerere și o declarație pe proprie răspundere (conform anexelor), semnate olograf sau cu semnătură electronică.

La cerere se anexează următoarele documente:

1)    declarație pe proprie răspundere;

2)    copia buletinului de identitate;

3)    copia actelor ce atestă studiile și/sau calificările deținute – (copia autorizației de auditor energetic deținută anterior);

4)    opțional se prezintă copiile actelor/documentelor ce confirmă experiența profesională conform studiilor și/sau cursurilor de formare/perfecționare.

Solicitanții urmează să prezinte pachetul de documente la adresa Agenției pentru Eficiență Energetică, str. Alecu Russo 1, et.10  sau în format electronic la adresa de email: office@aee.md cu mențiunea ,,Solicitare calificare auditor energetic”. De menționat, că la moment, AEE este în proces de elaborare a tuturor procedurilor și documentelor necesare pentru a oferi posibilitatea și celorlalte persoane care nu au deținut anterior autorizația de auditor energetic din partea Agenției să fie calificat și înregistrat în Registrul electronic al auditorilor energetici conform prevederilor Regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul energetic. Detalii suplimentare cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul energetic pot fi obținute de la specialiștii din cadrul Direcției Implementare și Monitorizare a Politicilor din cadrul AEE la numărul de contact +373 22 499 444, ext.3 sau pe www.aee.gov.md.