4 iulie, Chișinău. Agenția pentru Eficiență Energetică marchează 10 ani de activitate. Suntem cunoscuți pentru proiectele realizate în toată țara – peste 250 de proiecte în peste 300 localități, care au contribuit la modernizarea/reabilitarea clădirilor publice prin implementarea mai multor măsuri de eficiență energetică care au condus la reducerea consumului de energie și micșorarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Aceste proiecte au fost realizate în cadrul Apelurilor de Propuneri de Proiecte nr.1, nr. 3, nr. 5 și nr.7, proiecte pilot și proiecte finanțate în cadrul programului „Convenția Primarilor – Proiecte Demonstraționale” și au o valoare totală de peste 600 milioane de lei.

Cu suportul AEE au fost renovate 21 de instituții preșcolare, 45 de instituții de învățământ preuniversitare (gimnazii, licee), 14 instituții medicale (spitale raionale, centre medicale) și au fost modernizați peste 100 km de sistem de iluminat stradal din țară. Totodată s-au redus emisiile de CO2 cu până la 7010,73 t/an.

O reuşită în aceşti ani este şi dezvoltarea și consolidarea pieței biomasei din Republica Moldova, cu suportul Proiectului Energie și Biomasă, a Programului de Susținere și Dezvoltare a Sectorului Producerii Combustibilului din Biomasă Solidă în Republica Moldova.

Este important să se cunoască că Agenția, pe toată perioada sa de activitate, a pregătit și instruit specialiști în domeniul eficienței energetice și surselor regenerabile, precum manageri energetici, auditori energetici, ingineri și alți specialiști în domeniul energetic.

De asemenea, Agenția a oferit continuu suport autorităților publice locale la implementarea politicilor în domeniul eficienței energetice la nivel local, organizând constant un șir de activități commune.

În acest context, vă invităm să vizionați mesajul directorului Agenției pentru Eficiență Energetică, Alexandru Ciudin:

https://aee.gov.md/ro/video-gallery/agen-ia-pentru-eficien-a-energetica-la-10-ani-de-activitate

Totodată vă aducem la cunoștință că pe parcursul lunilor iulie-august vor fi fi prezentate publicului larg 20 de istorii de succes – proiecte realizate cu suportul Agenției pe parcursul a 10 ani de activitate.

Agenția pentru Eficiență Energetică a fost înființată în anul 2011 și este autoritatea publică din subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii, responsabilă  de implementarea politicii de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.