Pe 8 septembrie s-au împlinit 25 de ani de la fondarea instituției. Cum au fost acești ani pentru domeniul proprietății intelectuale din Republica Moldova?

Evaluând cei 25 ani de activitate a Agenției, consider că avem tot temeiul să ne mândrim cu rezultatele obținute. Pe parcursul acestor ani s-a creat un mediu favorabil dezvoltării sistemului de protecție a proprietății intelectuale și premisele pentru diversificarea căilor de redresare a economiei naționale, inclusiv prin valorificarea produsului intelectual, implementarea inovațiilor și transferul tehnologic.

În această perioadă, s-a consolidat un sistem naţional de proprietate intelectuală integru, modern şi viabil, conform standardelor europene, ce asigură protecţia şi valorificarea obiectelor de proprietate intelectuală la nivel naţional, regional şi internaţional.

Pe parcursul acestor ani s-au format cadre naționale calificate în domeniul proprietății intelectuale, au fost stabilite relații de cooperare atât cu instituțiile și autoritățile naționale responsabile de protecția și asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, cât și cu oficii de specialitate de peste hotare.

Rezultatele activității de brevetare/înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală din momentul înființării AGEPI până în prezent ne demonstrează că, în pofida condițiilor economice dificile, inventatorii și cercetătorii din Republica Moldova caută și descoperă cele mai progresive soluții tehnice, tehnologii avansate, materiale si procedee noi. În același timp, producătorii și oamenii de creație autohtoni conștientizează tot mai mult necesitatea protecției invențiilor, mărcilor, desenelor/modelelor industriale, drepturilor de autor și drepturilor conexe etc.

Toate realizările obținute nu ar fi fost posibile fără asistența partenerilor noștri internaționali: Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI), Oficiul European de Brevete (OEB), Oficiul Eurasiatic de Brevete (OEAB), darsi a colegilor noștri din România, OSIM și ORDA.

Cum ați marcat evenimentul dedicat celor 25 ani de activitate a AGEPI?

Cu ocazia acestei frumoase aniversări, în perioada 7-8 septembrie, AGEPI, în cooperare cu Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), a organizat Conferinţa Regională privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe. Evenimentul a întrunit peste 100 de participanți, inclusiv reprezentanţi ai organizațiilor internaționale și experți în domeniul dreptului de autor din aproape 20 de țări. Conferința a fost o platformă pentru schimb de experiență și o oportunitate de a impulsiona dezvoltarea domeniului dreptului de autor din Republica Moldova.

Prima zi a Conferinței a fost urmată de un concert dedicat jubileului de 25 de ani de la crearea AGEPI. Evenimentul a avut loc pe strada pietonală Eugen Doga. Instituția și-a propus astfel să pună în valoare creativitatea tinerilor artişti, precum și ai celor consacrați din mediul cultural autohton.

Artiștii care au urcat pe scenă au fost Sun Stroke Project, Ionel Istrati, Adrian Ursu, Akord, Smally, Gloria, Olia Tira, Diana Brescan, KatyRain, Max Zavidia, Samir Loghin, Flavy DJ, Alisha, Radu Duminică și Alexandra Druk. Peste 1000 de persoane au venit să-și petreacă seara în anturajul muzicii autohtone.

Pe 8 septembrie, Palatul Republicii a găzduit ceremonia oficială consacrată celor 25 de ani de activitate a AGEPI, la care au participat membri ai Guvernului, deputați, reprezentanți ai misiunilor diplomatice și ai mediului de afaceri, precum și invitați din cadrul instituțiilor din sfera științei, inovării și învățământului superior. La eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai oficiilor de proprietate intelectuală de peste hotare.

Unul din cele mai emoționante momente ale festivității, l-a constituit decernarea Medaliei de Aur a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale pentru Creativitate maestrului Nicolae Botgros, conducător artistic şi prim-dirijor al Orchestrei Naţionale de Muzică Populară „Lăutarii”, pentru succese remarcabile și contribuția personală dar şi a orchestrei pe care o conduce la propagarea adevăratelor valori naţionale în țară și peste hotare. Prestigioasa distincție a fost acordată de OMPI, la inițiativa AGEPI.

Care au fost cele mai importante realizări pentru domeniul proprietății intelectuale în acești 25 de ani?

Pe parcursul celor 25 de ani de activitate, AGEPI a acordat o atenție deosebită integrării sistemului național de proprietate intelectuală în sistemul regional și internațional. În acest scop au fost asigurate măsurile necesare pentru aderarea Republicii Moldova la 26 de tratate în domeniul proprietății intelectuale administrate de Organizația Mondială a Proprietăți iIntelectuale și 8 acorduri interstatale semnate în cadrul Comunității Statelor Independente. Odată cu aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC), au fost transpunse în legislația națională prevederile Acordului privind drepturile de proprietate intelectuală legate de comerț al OMC, solicitanții și titularii naționali, dar și cei străini beneficiind de aceleași drepturi în domeniul protecției obiectelor de proprietate intelectuală.

În ultimii ani, prin efortul depus, am contribuit la consolidarea relațiilor de cooperare cu organizațiile europene în domeniul proprietății intelectuale.

Recent, în 2017, a fost semnat Memorandumul de cooperare dintre AGEPI și Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), care gestionează drepturile asociate mărcilor, desenelor și modelelor industriale înregistrate în UE. În baza Memorandumului vor fi desfășurate ample activități de integrare a informațiilor din bazele de date naționale în domeniul mărcilor și designului industrial în bazele de date ale EUIPO, precum și de perfecționare a cadrelor naționale în domeniu etc.

În prezent, AGEPI este printre puținele oficii naționale de proprietate intelectuală din regiune care oferă acces online, liber și gratuit la informația publică, conținută în bazele de date în domeniul proprietăţii intelectuale create și administrate de Agenție.

Pentru a fi cât mai aproape de cetățeni și mediul de afaceri, am lansat în anul 2014 serviciul web ”Depunerea online a cererilor de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală”, care poate fi accesat și pe www.e-servicii.agepi.gov.md.

În toți acești ani, AGEPI a desfășurat ample activități de promovare peste hotare a realizărilor inovaționale și științifice din țara noastră, participând la diverse expoziții internaționale. Datorită susţinerii acordate de către Agenție, zeci de inventatori, scriitori şi artişti din Republica Moldova au devenit cunoscuți în întreaga lume, fiind desemnați laureați ai distincțiilor Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale. Printre aceștia se numără cei 32 de laureaţi ai Medaliei de Aur a OMPI pentru Inventatori şi 10 laureaţi ai Medaliei de Aur a OMPI pentru Creativitate.

Am reușit să obținem rezultate importante, în mare parte datorită viziunilor strategice de dezvoltare, dar și a specialiștilor calificați în domeniul proprietății intelectuale.

În luna iunie curent, după aproape doi ani, ați revenit la conducerea AGEPI. Care sunt prioritățile Dvs. în acest mandat?

O atenție deosebită o voi acorda ajustării instituției la prevederile legale ale reformei administraţiei publice, care are loc în prezent în cadrul Guvernului Republicii Moldova.

De asemenea, în viziunea mea, domeniul drepturilor de autor încă este o provocare a sistemului de proprietate intelectuală din Republica Moldova. Depunem eforturi susținute ca toate instrumentele legale oferite de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe să funcționeze, astfel încât asigurarea respectării acestor drepturi să nu mai fie o problemă pentru oamenii de creație și o povară pentru utilizatori. Voi insista și asupra consolidării sistemului de gestiune colectivă a drepturilor de autor și drepturilor conexe, în vederea implementării unor mecanisme funcţionale de repartizare echitabilă a remuneraţiilor de autor și asigurării transparenţei în domeniul respectiv.

Educarea tinerei generații în spiritul respectării drepturilor de proprietate intelectuală este un obiectiv strategic pentru noi. Astfel, ne propunem să facem cât mai cunoscut acest domeniu, să familiarizăm copiii cu noțiunile generale și cu importanța proprietății intelectuale de la cea mai fragedă vârstă. Pe lângă cursurile universitare și disciplina opțională liceală în domeniul proprietății intelectuale care deja se regăsesc în sistemul educațional, aspecte generale de PI ne dorim să se regăsească în programul educațional gimnazial și primar.

O atenție sporită o vom acorda și formării continue: în spiritul noilor tendințe, va fi dezvoltată o platformă de cursuri la distanţă – e-learning, care va oferi posibilitatea persoanelor interesate să studieze domeniul proprietății intelectuale.

De asemenea, ne dorim elaborarea și implementarea cu succes, până în anul 2019, a unui sistem informațional de schimb de date, funcțional, între instituțiile și autoritățile statului responsabile de protecția și asigurarea respectării drepturilor de PI: AGEPI, Serviciul Vamal, MAI, Procuratură, Agenția pentru Protecția Consumatorilor.

În continuare ne-am propus și definitivarea proceselor legale ce țin de protecția indicațiilor geografice, în special de procedurile de control și certificare a produselor cu IG, la etapa de plasare a acestora pe piață.