Un nou proiect FAO, în valoare de 0,685 milioane de dolari SUA, finanțat de Fondul Verde pentru Climă, urmează să integreze adaptarea la schimbările climatice în planificarea agricolă. 24 martie 2021, Chișinău – Agricultura Republicii Moldova va fi mai rezistentă la vulnerabilitățile provocate de schimbările climatice datorită unui nou proiect, în sumă de 0,685 milioane de dolari SUA. Sectorul agricol este pilonul principal al economiei țării, iar majoritatea populației trăiește la sate și depinde de agricultură pentru a-și obține hrana și veniturile. Întrucât circa 90% din producția de culturi agricole depinde de precipitații, supraviețuirea fermierilor depinde, în mare măsură, de rezistența lor la intemperii. Astăzi, FAO Moldova a lansat un proiect nou ce va facilita integrarea adaptării la schimbările climatice a sectorului agricol în procesul național de planificare a politicilor, ceea ce va contribui la reducerea vulnerabilităților la nivel local și central. Proiectul va fi realizat în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), susținut financiar de Fondul Verde pentru Climă (FVC) și va susține efortul țării de a atinge Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și angajamentele din cadrul Acordului de la Paris. Din moment ce femeile reprezintă mai mult de jumătate din forța de muncă angajată în agricultură se va pune accentul pe incluziunea acestora în procesul de luare a decizilor cu ajutorul unei analize bazate pe impactul egalității de gen în acest domeniu, furnizând date specifice care ulterior va duce la o guvernare mai durabilă. „Agricultura Republicii Moldova, fiind unul din cele mai mari sectoare al economiei țării, necesită sprijin suplimentar pentru o mai bună adaptare la impactul schimbărilor climatice”, a declarat Raimund Jehle, Reprezentantul FAO în Republica Moldova. „Astfel, un plan de acțiuni, privind adaptarea la schimbările climatice în acest sector, va prioritiza și accelera aceste inițiative. ”Proiectul FAO se va desfășura pe o perioadă de trei ani și va integra soluțiile de adaptare la schimbările climatice în procesele de planificare a sectorului agricol, prin înlesnirea acțiunilor locale în șase raioane, selectate din sudul, centrul și nordul țării, ceea ce va conduce la o planificare și finanțare mai bună a măsurilor de adaptare la schimbările climatice. „Ministerul este foarte interesat să lucreze îndeaproape cu FAO la realizarea proiectului, ca să găsim soluții inovatoare de adaptare și să creăm noi posibilități pentru tinerii fermieri și femeile antreprenoare în utilizarea agriculturii inteligente pentru climă”, a declarat Ion Perju, ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului. Lansarea oficială a proiectului avut loc în cadrul unui atelier de lucru virtual la care au participat reprezentanții FAO și ai ministerului, Coordonatorul Rezident ONU în Moldova, reprezentanții partenerilor de dezvoltare, ai mediului academic și de cercetare în domeniul agriculturii și al climei, precum și membrii sectorului neguvernamental și ai asociațiilor de fermieri.

Pentru mai multe informații puteți accesa link-urile de mai jos: