Întâi de toate, permiteți-mi să Vă exprim felicitările noastre pentru numirea în funcție. Și întrucât suntem absolut în favoarea ”egalității de șanse”, ideea unei Ambasadoare femeie ne surâde, îndeosebi prin prisma sensibilității ce caracterizează, dintotdeauna, condiția feminină. Considerați că acest lucru poate fi un avantaj, având în vedere relațiile deosebite existente între Italia și Republica Moldova?
Pentru mine este o mare onoare să fac parte din cele zece Ambasadoare italiene (sau Ambasadori femei
– referitor la terminologia corectă mai sunt încă unele dezbateri aprinse, inclusiv între colege!) dintr-un număr total de 135 Șefi ai Ambasadelor sau Reprezentanțelor Permanente. Este o onoare, dar și o responsabilitate în același timp, având în vedere că îmi propun să reprezint bine această categorie în prima mea experiență în calitate de Șef al Misiunii! Unul din avantajele de a fi Ambasador femeie în Republica Moldova este, cu siguranță, acela de a avea o legătură specială cu ceea ce eu consider o resursă adevărată a acestei Țări, și anume componenta sa feminină. Mă refer la tenacitatea și la energia extraordinară a multor femei din politică pe care le-am cunoscut, indiferent de orientarea lor, a multor exponente din lumea culturală și din societatea civilă, dar și la toate acele femei din Moldova ce vin să muncească în Italia, confruntându-se cu mari sacrifi cii de ordin familial. Nu pot să nu o menționez și pe omoloaga mea la Roma, Stela Stângaci, cu care avem o colaborare excelentă.
În același timp, este foarte strânsă și relația cu alte Ambasadoare la Chișinău (pe lângă Italia, Austria, Germania, Marea Britanie și Suedia) cu care am format un ”grup de presiune” în adevăratul sens al cuvântului.
Împreună programăm o serie de acțiuni și inițiative, legate, îndeosebi, de drepturile femeilor și de lupta împotriva violenței domestice, dar și de promovarea turismului.
Avem reuniuni permanente nu numai între noi, dar și cu Șeful Agențiilor Internaționale și de Cooperare (ONU, UN Women, Cooperarea Suedeză), precum și cu Platforma Femeilor Deputați din Parlamentul Moldovei, care reunește parlamentarii din toate partidele.

Ce ne puteți spune despre primele luni de mandat în Republica Moldova?
Primele șase luni de mandat au fost foarte intense, dar, cu siguranță, foarte interesante și formative. Mi-am dat seama imediat că funcția de Șef de Misiune într-o reprezentanță mică necesită capacități de multitasking pentru a trata contemporan nu numai argumente politice, comerciale, consulare, dar și chestiuni de ordin administrativ, contabil și organizatoric. În aceste șase luni am foarte absorbită de ritualele vizite de curtoazie (la toți Ambasadorii rezidenți), de organizarea unei serii de evenimente importante aniversare, cum ar fi celebrarea a 25 ani de relații diplomatice între Italia și Republica Moldova, a 60 ani de la semnarea Tratatelor de la Roma, a 150 ani de la nașterea lui Pirandello și, evident, a recepției din 2 iunie. În același timp, încerc să cunosc cât mai mult posibil Țara și realitățile sale diferite, precum și dimensiunea și potențialul prezenței italiene.

Comunitatea Italiană în Țară este, fără niciun dubiu, numeroasă și plină de potențial, în unele cazuri neexprimat încă. Știm că recent ați efectuat vizite de lucru la unele întreprinderi italiene dislocate pe teritoriul Republicii Moldova. Care sunt impresiile Domniei Voastre în acest sens?
Cum spuneam anterior, încerc să vizitez un număr cât mai mare posibil de întreprinderi italiene. Am rămas foarte surprinsă de relevanța și vitalitatea multor realități vizitate, dintre care unele activează cu succes în această țară deja de mulți ani. Cred că există spațiu pentru o consolidare ulterioară a prezenței italiene, atât în termeni de investiție cât și în termeni de export de produse și tehnologii italiene.
O contribuție importantă în acest sens poate veni inclusiv de la cetățenii moldoveni, care revin din Italia și pornesc afaceri proprii în această Țară, aplicând experiența și tehnologia italiană.

Care sunt proiectele Domniei Voastre pe viitor în Moldova?
O parte a proiectelor mele pe viitor sunt legate de evenimente devenite deja tradiționale, cum ar fi Forumul întreprinderilor italiene în Moldova, prevăzut pentru toamnă și la care muncesc deja împreună cu Camera Italo-Moldavă și cu Camera Moldo-Italiană. Mai sunt și alte proiecte legate de inițiative decise la nivel ministerial, care se desfășoară contemporan în toată lumea, cum ar fi Săptămâna Limbii Italiene (16-22 octombrie) și Săptămâna Bucătăriei Italiene (16-20 noiembrie). Mă gândesc, însă, și la noi inițiative în domeniul economic, cultural, consular, politic, despre care pentru moment nu mă voi pronunța până când nu voi avea elemente mai precise. În fi ne, sunt foarte mulțumită că am avut lansat un dialog constant cu Comunitatea italiană din Moldova (prima întrevedere a avut loc la 8 iunie recent, iar următoarea este prevăzută pentru luna septembrie) și intenționez să mă angajez, împreună cu toți conaționalii care vor dori să colaboreze cu noi, să identifi căm noi
proiecte și inițiative ce pot uni și valoriza prezența unui nucleu consistent (cu siguranță nu atât de numeros ca și cel al moldovenilor în Italia) și activ al Italienilor în această țară!