Anastasia MAXIAN a absolivt Universitatea de Stat din Moldova, facultatea Economie, precum și facultatea Drept, master în Drept Penal.

Medierea ar fi una din soluțiile de încheiere a ostilităților între părți adverse. Care sunt alte repere ale activității unui mediator? Așa este, medierea reprezintă o modalitate de soluţionare alternativă a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane, care are o pregătire specială în domeniu, numită mediator. Rolul mediatorului este de ajuta părţile să găsească o soluţie convenabilă şi durabilă pentru problema lor şi să ajungă la un consens, care să satisfacă toate părţile. Mediatorul acţionează imparţial şi neutru. El nu poate să impună o soluţie, aceasta trebuie să apară în procesul negocierilor.

Cât de frecvent este acceptă această variantă de soluționare a unui conflict și în ce condiții poate fi acceptată medierea? Medierea este o procedură voluntară, care se desfăşoară într-o totală confidenţialitate şi se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului. Medierea se consideră una dintre cele mai eficiente soluţii pentru rezolvarea conflictelor şi contribuie la armonizarea vieţii sociale. Medierea este foarte importantă într-un stat democrat unde drepturile omului contează, 

Care ar fi cele mai importante calități ale unui mediator? Sunt mai multe calități, interdependente, care ar contura profilul unui mediator. Și aș enunța câteva: 

– angajamentul de informare a participanților din procesul de mediere;

– adoptarea unei poziții de neutralitate dată de părțile implicate, fără a rezulta conflicte de interese;

– tratarea problemei într-o manieră obiectivă;

Ce avantaje are medierea în comparație de modalitatea tradițională de rezolvare a conflictelor? Implicarea într-un conflict de orice natură presupune un consum emoțional real și în cazul în care se apelează la modalitatea tradițională de rezolvare a acestuia, în instanța de judecată, de cele mai multe ori, eforturile financiare și de timp sunt argumente decisive, fie pentru căutarea unei rezolvări pe cale judecătoarească (luând în calcul un rezultat favorabil nesigur), fie pentru renunțarea la proces din lipsa de resurse ceea ce amplifică consumul emoțional al celui care se simte nedreptățit. Prin procesul de mediere, participanții pot consimți la soluțiile pe care problemele discutate le determină. Definirea naturii disputei poate adesea clarifica metoda cea mai eficientă pentru rezolvarea problemei.

Este stabilit un scop principal al procesului de mediere? Unul dintre scopurile principale ale procesului de mediere este definirea problemei, dezvoltarea opțiunilor și atingerea unor soluții acceptate de toate părțile implicate. Medierea poate funcționa nu doar ca rezolvare a unei dispute, dar și ca mod de prevenire a acesteia. Procesul de mediere poate fi utilizat și ca avantaj în negocierea contractelor, prin identificarea intereselor ambelor părți și promovarea unei comunicări eficiente între acestea.

Medierea, într-un cadru mai larg, poate însemna prevenirea? În cazul în care conflictul a fost soluționat pe calea medierii, instanța va pronunța, la cererea părților, o hotărâre. O dată cu pronunțarea hotărârii, instanța va dispune, la cererea părții interesate, restituirea taxei judiciare de timbru plătite pentru învestirea acesteia.

Date de contact în vederea oferirii serviciilor de mediere  – (+373) 61 010 084 sau (+373) 68 445 568.