Reforma Armatei Naționale trebuie să fie o proprietate a statului, dat fiind faptul că după declanșarea războiului din Ucraina arhitectura securității regionale s-a schimbat mult. Ce ar presupune pe termen această reformă?

De fapt, acest obiectiv a fost printre primele de pe lista priorităților incluse în programul de activitate al Guvernului ,,Moldova vremurilor bune„ la capitolul Apărare. Iar în contextul situației actuale de securitate, acest obiectiv capătă o și mai mare pondere. Această reformă ar presupune continuarea implementării programelor și proiectelor inițiate împreună cu partenerii noștri externi pe segment militar. Și aici mă refer, în special, la realizarea prevederilor din Planul de dezvoltare a Armatei Naționale pe termen lung din Pachetul Inițiativei de Consolidare a Capacității de Apărare. Planul respectiv este focusat pe cele mai importante probleme cu care se confruntă sistemul național de apărare și va cuprinde solicitări de proiecte de asistență pentru dezvoltarea sistemului de planificare strategică, sistemului de management a resurselor umane, dezvoltarea profesională în domeniul apărării a personalului militar și civil, crearea sistemului de management a resurselor de apărare, dezvoltarea corpului de sergenți și subofițeri, standardizarea instruirii și logisticii, dezvoltarea capabilităților de menținere a păcii și altele. O atenţie specială va fi acordată perfecţionării şi dezvoltării sistemului de învățământ şi de instruire la toate nivelurile în scopul dezvoltării unui sistem de apărare eficient și incluziv. Pregătirea efectivului în conformitate cu standardele internaționale, inclusiv prin participarea la exerciții și operațiuni multinaționale comune cu militarii altor țări, reprezintă un alt aspect important al reformei Armatei Naționale. Astfel, unul din obiectivele pe care mi l-am propus este intensificarea participării noastre în operațiuni de menținere a păcii, pentru că experiența acumulată într-un teatru de operații internațional este foarte valoroasă. În același timp, acest deziderat presupune armonizarea şi ajustarea cadrului legal şi de politici care reglementează sistemul naţional de securitate şi apărare, precum şi instituirea unui mecanism unic de planificare a apărării naţionale. Sunt doar câteva din acțiunile pe care le întreprindem în contextul reformei Armatei Naționale. Este un obiectiv pe care îl vociferez de fiecare dată la întrevederile pe care le am cu diplomații străini acreditați în țara noastră, pentru că în realizarea reformei militare un rol important îl au partenerii străini. 

Modernizarea Armatei Naționale, ca o componentă a reformelor, necesită mari investiții. Cum este finanțată Armata Națională ? Care este este procentul pentru apărare din PIB?

Cu siguranță, Armata Națională necesită măsuri de modernizare. Aceste acțiuni nu țin neapărat de contextul actual de securitate. Din păcate, până acum nu s-a investit în domeniul de apărare și, mai ales, în dezvoltarea Armatei Naționale. Respectiv, necesități sunt multe la capitolul dotare și condiții de serviciu. Mă refer, în acest sens, la necesitatea de înlocuire a echipamentului și tehnicii, care au deja termenul de exploatare depășit. De asemenea, mai multe obiective și infrastructura unităților militare necesită a fi reparate sau renovate, pentru a fi create condiții corespunzătoare de serviciu pentru efectiv. Pentru realizarea lor avem nevoie de resurse și timp. Din fericire, în acest an, am reușit să obținem o majorare a bugetului pentru sectorul de apărare. Astfel, recent, a fost aprobată Legea privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022, care prevede alocarea Ministerului Apărării a sumei de 130,8 mln lei, respectiv bugetul final va constitui 1 032,6 mln lei. Acești bani vor fi direcționați spre acoperirea cheltuielilor stringente ale Armatei Naționale, inclusiv echipament, salarii, proiecte de renovare a infrastructurii. De asemenea, de mai mulți ani, beneficiem de asistență din partea partenerilor noștri externi în cadrul proiectelor inițiate anterior. Reiterez, prioritatea mea, în calitate de ministru al Apărării, este să avem o armată modernă, capabilă să-și îndeplinească misiunile sale constituționale. Iar pentru realizarea acestui obiectiv este necesară reformarea instituției prin îmbunătățirea capabilităților operaționale și dotarea corespunzătoare.  

În Concepția privind securitatea națională ce modificări ar trebui să fie operate, reieșind din situația regională?

Dacă ar fi să facem o analiză a documentelor de politici în domeniul apărării elaborate în contextul primei faze a Pachetului Inițiativei de Consolidare a Capacității de Apărare, mă refer aici la Strategia Națională de Apărare și Strategia Militară aprobate în anul 2018, atunci, relevanța acestora este la 90% actuală în contextul situației curente de securitate regională.  Aceste documente arată clar ce fel de armată trebuie să aibă Republica Moldova și ce capabilități trebuie să aibă, dar și cum ar trebui să arate o armată modernă și de ce echipament are nevoie. Mai mult ca atât, în faza a doua a DCBI sunt stipulate clar necesitățile Armatei Naționale la capitolul dotare și echipare, astfel încât aceasta să fie una funcțională, mobilă, ajustată la standardele internaționale. Prin urmare, eu nu văd necesitatea unor modificări la concepția privind securitatea națională, atâta timp cât aceasta corespunde în linii generale cu condițiile de securitate în care ne-am pomenit în prezent. Ceea ce contează acum este să ne axăm atenția pe materializarea acțiunilor prevăzute în documentele pe care le-am enumerat mai sus, să sporim atractivitatea serviciului militar prin crearea condițiilor moderne de activitate pentru militari şi, desigur, să menținem relații strânse de cooperare cu partenerii noștri strategici, care ne-au susținut și continuă să ne susțină în implementarea reformelor de modernizare a Armatei Naționale.  

Programul „Armata Profesionistă 2018 – 2021” ce impact a avut asupra procesului de profesionalizare a Armatei Națională?

Programul la care faceți referire a fost aprobat la nivel de Guvern în anul 2018 și avea ca scop eliminarea treptată a serviciului militar obligatoriu și crearea unei armate formate doar din militari profesioniști. O instituţie militară modernă, profesionistă, bine-echipată, capabilă să-şi execute misiunile, interoperabile cu celelalte armate era obiectivul conducerii Ministerului Apărării şi Armatei Naţionale de atunci, ce venea în sprijinul eforturilor de consolidare şi dezvoltare a Armatei Naţionale. Din păcate, acest lucru nu a fost posibil să se realizeze până în anul 2021, așa cum a fost planificat. Motivul ar fi că acest proces necesită atât investiții majore, cât și timp. Dar asta nu înseamnă că proiectul respectiv nu va avea continuitate. Profesionalizarea Armatei Naționale vine în tandem cu modernizarea instituției. Prin urmare, susțin această inițiativă, pentru că scopul nostru este să avem o instituţie militară modernă, ajustată la standardele internaţionale, profesionistă, bine-echipată, capabilă să-şi execute misiunile constituționale. Un punct important pe care trebuie să ne axăm la moment este sporirea atractivității serviciului militar pe contract, respectiv să creștem numărul de doritori să se angajeze în Armata Națională. 

Trecerea Republicii Moldova la o |Armată profesionistă în totalitate este reală?

Este reală, doar că în realizarea acestui obiectiv sunt necesare resurse financiare majore, dar și timp. Totodată, o armată profesionistă înseamnă și o armată modernă, atractivă pentru societate, ceea ce presupune o dotare corespunzătoare, salariu motivant și condiții decente de serviciu. Cert este că profesionalizarea graduală a Armatei Naţionale, inclusiv prin creşterea ponderii militarilor prin contract şi a atractivităţii profesiei militare, reprezintă una din prioritățile incluse în Programul de activitate al Guvernului la capitolul Apărare. Respectiv, atenția echipei pe care o conduc este focusată inclusiv pe realizarea acestui deziderat.  

În ce programe, proiecte este încadrată în prezent Armata Națională?

Chiar de la bun început, am reiterat importanța menținerii unor relații de colaborare strânse și eficiente cu partenerii străini. Mi-am propus, în acest sens, să restabilim unele parteneriate, care au rămas nevalorificate și care au un rol semnificativ asupra măsurilor întreprinse în contextul reformei militare, iar, mai nou, al procesului de transformare al Armatei Naționale. Armata Națională a dezvoltat mai multe parteneriate, în cadrul cărora au fost lansate o serie de proiecte și programe bilaterale și multinaționale de asistență pe diferite domenii, așa cum sunt: învățământul militar, instruirea profesională, asistența logistică, expertiză, renovarea și reparația infrastructurii militare. Unii dintre partenerii noștri, care ajută Ministerul Apărării al Republicii Moldova constructiv, profund și necondiționat, sunt: România, SUA, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Austria, Germania, Polonia și statele baltice. Apreciem, în acest sens, asistența oferită de fiecare stat în parte. La capitolul instruire, România, SUA, Turcia, Grecia, Marea Britanie și Țările Baltice ne oferă burse de studii în cele mai prestigioase instituții de profil. Cu SUA  avem o colaborare strânsă în cadrul Programului Internaţional Militar de Educaţie şi Instruire (IMET). Italia și SUA au fost și sunt alături de noi în contextul realizării obiectivului de participare la eforturile internaționale de menținere a păcii în misiunea KFOR, iar cel mai recent, în Liban, unde urmează să detașăm în luna august curent primii ofițeri ai Armatei Naționale. În domeniul geodeziei și cartografiei cooperăm cu Ucraina, Ungaria și Turcia; în domeniul suportului logistic și asistenței tehnico-materiale – cu SUA și China; în domeniul industriei de apărare – cu SUA, Cehia, România, Turcia și Ucraina. Cu Austria și Germania, cooperăm prin Programul complex în domeniul armelor de calibru mic şi armament uşor (OSCE SALW), iar cu Suedia – prin Programul național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate ONU ”Femeia, Pacea și Securitatea”. Cu ajutorul Austriei și OSCE, anul trecut am deschis laboratorul de testare și analiză a munițiilor aflate în dotarea Armatei Naționale. La fel, în luna iunie curent, am inaugurat Centrul de deservire a automobilelor din cadrul Centrului de Mentenanță al Armatei Naționale dislocat la Băcioi, obiectiv construit cu finanțarea Guvernului SUA. Tot datorită contribuției financiare din partea partenerilor americani, astăzi, Batalionul de Geniu are un Centrul de Excelență EOD modernizat. Alte proiecte sunt direcționate pe asigurarea securității populației și protecția mediului înconjurător, ceea ce constituie o prioritate pentru noi. Aici pot să dau ca exemplu proiectele implementate recent, cum ar fi: donația de tehnică și echipament din partea Republicii Federale Germania pentru transportarea în siguranță a combustibilului lichid, precum și proiectele direcționate spre îmbunătățirea managementului stocurilor de armament şi muniţii prin renovarea și securizarea depozitelor de muniții cu sprijinul misiunii OSCE în Republica Moldova. Avem și asistență externă, de exemplu, pentru serviciul medical, Batalionul de Geniu, pentru domeniul de securitate cibernetică, etc. Cu referire la cooperarea cu organizațiile internaționale, aș menționa că, în cadrul Parteneriatului pentru Pace cu NATO, Republica Moldova și Armata Națională beneficiază de mai multe proiecte și programe, lansate în mod transparent, direcționate spre dezvoltarea instituției de apărare și securitate a țării. Un exemplu elocvent ar fi Inițiativa de Consolidare a Capacității de Apărare (DCBI), care pe lângă expertiză, prevede asistență financiară pe mai multe domenii, printre care managementul resurselor umane, învățământ militar și altele. Țin să mentionez că cooperarea Republica Moldova – Alianța Nord-Atlantică este una multi-dimensională și acoperă proiectele sociale și ecologice cum ar fi distrugerea stocurilor de pestricide neutilizate pe teritoriul Republicii Moldova  sau cooperarea în sfera academică. În contextul cooperării cu Uniunea Europeană, Ministerul Apărării a început să beneficieze de asistență în cadrul Instrumentului European pentru Pace (EPF), despre care în ultimul timp s-a vorbit tot mai frecvent. Asistența respectivă se referă la proiecte de achiziții de echipamente și tehnică militară destinate pentru acordarea sprijinului autoritățile civile în cadrul situațiilor de crize și participarea în operațiuni de menținere a păcii. Șirul proiectelor și programelor desfășurate cu suportul partenerilor străini poate continua. Cert este că asistența de care Armata Națională beneficiază se axează pe realizarea obiectivelor de transformare a instituției în una modernă, profesionistă, capabilă să-și îndeplinească cele 3 misiuni de bază – de apărare, participare la eforturile internaționale de menținere a păcii, dar și acordare a sprijinului necesar autorităților civile în gestionarea situațiilor de criză. Mai mult ca atât, reiterez că asistența acordată în cadrul proiectelor comune nu are ca finalitate înarmarea Republicii Moldova, așa cum se vehiculează în mediul online. Aceasta presupune înlocuirea echipamentelor și tehnicii învechite cu altele moderne, ceea ce ar permite militarilor Armatei Naționale să fie interoperabili cu colegii lor din alte armate în cadrul misiunilor și exercițiilor multinaționale de menținere a păcii.

În prezent, atenția NATO este concentrata spre Ucraina, deși nu se poate implica direct în a o ajută. În aceasă situație programele de susținere a Republicii Moldova care au fost initiate mai rămân valabile?

Ceea ce se întâmplă în Ucraina este îngrijorător și sper că situația va fi soluționată în curând pe care amiabilă, diplomatică, pentru ca să nu mai existe victime. Totuși, acest lucru nu influențează funcționalitatea Armatei Naționale și nici stadiul implementării proiectelor și programelor inițiate împreună cu NATO. În acest sens, cooperarea noastră cu partenerii externi continuă, pentru că avem obiective și angajamente pe care ni le-am asumat. Mă refer la  reforma militară, transformarea instituției în conformitate cu standardele unei guvernări democratice bune, participarea în operațiuni internaționale de menținere a păcii. 

Echiparea Republicii Moldova la standardele NATO, conform declarației ministrei de externe a Marii Britanii, ce presupune?

În calitate de ministru al Apărării, obiectivul pe care mi l-am propus este o armată modernă, bine dotată și echipată, în conformitate cu standardele internaționale. Prin urmare, orice sprijin din orice țară este apreciat, întrucât este în avantajul instituției de apărare a Republicii Moldova. Indiscutabil, toate deciziile la subiectul respectiv vor fi luate de colegii mei de la guvernare în mod transparent. Țin să menționez că noțiunea de ”ajutor militar”, pe care o vociferează partenerii noștri, nu presupune întotdeauna arme letale. Această asistență se poate referi la echipament cu destinație militară. Mă refer aici la echipamente de protecție pentru militari, mijloace de comunicații moderne, sisteme de înștiințare timpurie și altele. Pot să vă asigur că vom accepta orice gen de asistență, atâta timp cât nu contravine statutului de neutralitate al țării și vine în strictă corelare cu obiectivele de transformare a Armatei Naționale într-o instituție modernă, conform standardelor  occidentale.

Pregătirea profesională a militarilor moldoveni  este compatibilă cu cea a militarilor din Alianță?

Militarii Armatei Naționale participă la activități de instruire împreună cu militarii din statele aliate și partenere NATO timp de mai mult de 25 de ani. Și aici mă refer atât la participarea militarilor moldoveni la cursuri de profil din aceste state, dar și la antrenarea în comun în cadrul exercițiilor internaționale de menținere a păcii, unde aceștia pot fi interoperabili, pot să facă schimb de experiență, să învețe cele mai bune practici. Astfel, militarii noștri devin mai profesioniști, iar atunci când revin în țară, au posibilitatea să împărtășească din experiența acumulată colegilor din unități. Ca rezultat, aceștia contribuie direct sau indirect la modernizarea Armatei Naționale, făcând-o compatibilă cu standardele occidentale. La acest capitol, totuși, există și unele carențe, în special, în ceea ce privește echiparea și dotarea militarilor noștri. Iată de ce, insistăm pe modernizarea echipamentelor, armamentului și unităților de tehnice pe care aceștia le folosesc în cadrul activităților comune, ceea ce ar facilita participarea și interacțiunea lor cu militarii din trupele altor state dezvoltate. 

Ce presupune cooperarea în domeniul Apărării cu România. Ce proiecte ați discutat în cadrul vizitei recente la București ? 

România a fost și rămâne un vecin și un partener strategic, precum și un susținător ferm al reformelor Republicii Moldova, inclusiv în domeniul apărării, în corespundere cu standardele democratice, precum și în cadrul altor platforme și inițiative internaționale. Susținerea României a fost resimțită intens pe parcursul anilor, în special în dezvoltarea sectorului de apărare, a capabilităților militare ale Armatei Naționale, precum și în consolidarea eforturilor de asigurare a păcii și stabilității în regiune. Avem un spectru larg de activități și proiecte pe care le-am desfășurat și continuăm să le organizăm împreună pe mai multe domenii: instruire, învățământ militar, dezvoltarea corpului de sergenți, medicină militară și altele. La București, am avut mai multe întrevederi cu oficiali din instituțiile de stat, cu care am discutat despre stadiul actual al cooperării pe segment militar, arhitectura securității regionale şi sprijinul acordat de România la transformarea instituţiei de apărare a Republicii Moldova.