Arta - ARTIŞTI ÎN MOLDOVANicoleta Stati, din 1995 pînă în 1999 şi-a făcut studiile la Liceul “Igor Vieru”. Din 1996 pînă în 1997 a făcut un curs de perfecţionare la Institutul “Paolo Toschi” din Parma (Italia). În 1998 îşi face studiile la College Du Leman di Versoix (Elveţia). În 1999 – la Accademia d’Arte di Roma. Din 2002 pînă în 2006 – la Academia de Arte Plastice din Chişinău.Tînăra artistă are mari ambiţii: ar vrea să fondeze o şcoală de arte pentru tineri, dar mai întîi ar vrea să poată să predea într-o şcoală. În viitorul apropiat îşi va pune în vînzare lucrările sale pentru a strînge resursele necesare pentru realizarea intenţiilor sale, fără ajutorul familiei.Artista doreşte să lase ceva în urma ei, nu doar artistic, dar şi profesional.Tînăra artistă cu un talent extraordinar, de neevitat la începutul drumului său artistic, parcurge o fază, aşa-zisa, şcolară. În lucrările Nicoletei Stati se evidenţiază însă, o surprinzătoare dezvoltare, care se pare că în viaţa anterioară ar fi parcurs o succesiune spirituală şi artistică sau cel puţin, te face să crezi că din divinitate sau datorită unei eredităţi memoriale inconştiente, a depăşit acea perioadă “maieutică” necesară unui artist pentru a se putea exprima deplin. Admirînd lucrările cu diverse teme pe care le reproduce (fie figuri sau peisaje), apare în mod evident originea şi semnificaţia: o viziune şi o concepţie de existenţă umană mediată de un dramatism poetic incandescent şi pasional, într-o dimensiune emoţionantă şi aluzivă, în special, prin dominarea puternicelor contraste, în relieful aproape plastic al liniilor şi al perspecitivelor, în imaginile simbolice în contrast şi hiperealistice. Ambiguitatea care derivă din formele şi figurile elegante, dar autoritare (dacă nu violente), redă o căutare fără sfîrşit şi dureroasă a adevărului, a realităţii şi a misterului vieţii.La aceasta se mai adaugă siguranţa cadrului de pictură, frumuseţea elocventă şi furtunoasă a amesticului de culori. În fine, o incredibilă expertiză tehnică şi figurativă, care poate fi întîlnită doar la marii maeştri.

Raffaele Scognamiglio