Victor Gaiciuc, președintele Societății de Asigurări ”Acord Grup”


Cum apreciați că va evolua economia Republicii Moldova în 2015? 
În opinia mea, Republica Moldova continuă să fie vulnerabilă la riscurile ce vin din mediul extern. Economia Republicii Moldova este dependentă direct de economiile țărilor vecine (România și Ucraina, și Rusia). În 2014, în contextul situației tensionate din Ucraina și a sancțiunilor internaționale aplicate Rusiei au condus la crearea unui dezechilibru economic pe plan național – deprecierea monedei naționale.

Abordările pe plan intern, țin de o îmbunătăţire a mediul de afaceri, de atragere a investiţiilor, de aplicare echitabilă și uniformă a normelor legale şi în special de maximă eficienţă în gestionarea cheltuielilor publice.

Rolul cheie al dezvoltării economice îl dețin autoritățile locale, care ar trebui să promoveze competitivitatea în economie şi să profite de oportunităţile pe care le deschide liberal schimb cu Uniunea Europeană.

  • Cum apreciați perspectivele de dezvoltare ale asigurărilor generale în 2015? Estimați o creștere/stagnare/scădere (puteți face o estimare procentuală)? Consider ca piața locală de asigurări are perspective clare de creștere, dezvoltare și extindere.  Produsele de asigurări generale reprezintă o nişă importantă în piaţa de asigurare din Republica Moldova, întrucât portofoliul companiilor de asigurare rămâne a fi unul concentrat, cu o pondere de peste 95%, în furnizarea produselor specifice asigurărilor generale.

Continuitatea creşterii anuale a numărului de poliţe emise denotă faptul că interesul asigurabil a fiecărui cetățean din Republica Moldova este într-o permanentă creştere. Am încrederea că anul 2015 va amplifica interesul tuturor participanților în furnizarea unor servicii de asigurare complexe în cadrul unui climat competitiv și transparent.

  • Care sunt clasele de asigurări cu cel mai mare potențial în 2015? Sunt de părerea că în anul 2015, Asigurătorii pieții locale ar trebui să intensifice promovarea produselor de asigurare existente, fără distincții și priorități, întru crearea omogenității produselor de asigurare și a unui mediu concurențial și sănătos. Potenţialul de creştere al pieţei de asigurare este la un nivel înalt, fiind totodată nevalorificat pe deplin de către participanți. Totuși, în 2015 potențialul cel mai mare va fi concentrat pe segmentul asigurărilor generale, precum: asigurări de răspundere civila auto (internă, externă), asigurări de vehicule terestre (auto-casco)
  • Asigurările auto – care sunt estimările pe care le aveți referitor la vânzările în 2015 pe CASCO, RCA și Carte Verde? Prognozați o eventuală scumpire a polițelor pe clasele de asigurări auto? Analiza rezultatelor cumulate a anilor precedenți îmi oferă posibilitatea de a estima o eventuală creștere a subscrierilor de prime pentru anul 2015. Totodată, prognozăm un trend descrescător a volumului despăgubirilor brute de asigurare achitate, în cadrul asigurărilor facultative de vehicule terestre – AUTO CASCO. Referitor  la primele de asigurare percepute, consider că tarifele pentru polițele de răspundere civilă auto internă (RCA) trebuie să crească, deoarece nivelul actual a tarifelor este inferior nivelului de risc potențial.
  • Cum apreciați evoluția pieței de brokeraj în asigurări în 2015? Va crește ponderea intermedierilor (puteți face o estimare procentuală)? Așteptările dezvoAG logoltării pieței locale de brokeraj, sunt încă mari, atât în coordonate cantitative, cât și în special calitative. Factorii care vor determina o evoluție pozitivă în anul 2015 sunt descriși de creșterea calității serviciilor prestate, a gradului de pregătire profesională. Sunt de părerea că ajustarea cadrului legal și implementarea unor politici și strategii transparente, de către organul de supraveghere a pieții (CNPF), vor determina oportunități clare de dezvoltare a întregului sector financiar.