logo_onorisCompania “Onoris Legis” are o bogata experienţă în prestarea serviciilor juridice de calitate pe teritoriul Republicii Moldova și o reputație ireproşabilă atât în ​​Moldova cât și în străinătate. Datorita experiențelor acumulate compania a elaborat un proiect social pentru cetățenii Republicii Moldova, care este unul unic si original. Acum fiecare din DVS aveti posibilitatea de a lua cunoştinţa cu acest proiect accesând site-ul  www.consultexpert.md.

Mediul de afaceri se schimbă radical, odata cu dezvoltarea internetului. Anume, prestarea seriviciului nu mai este limitat de frontiera oraşul, ţării sau continentului. Tocmai în acest context ne-am propus lansarea portalului, creat special pentru a diversifica piaţa de prestare a serviciilor juridice, oferind un plus de confort și rapiditate în vederea restabiliri drepturilor și intereselor  încălcate în mod ilegal.

Cu ajutorul portalului putem purta un dialog direct cu cei din Milan, Paris, Stambul, BeijingHelsinki, Ierusalim, Ottawa etc, la fel de uşor ca şi cu cei din odaia de alături, atît cu  cetăţenii  RM, precum şi străini.

Portalul www.consultexpert.md – este o platformă interactivă, unde orice persoană fără a părăsi casa și fără a pierde din timp și bani, poate găsi pe acest site un profesionist pentru a-şi soluţiona rapid problema. Clientul face alegerea sa pe baza unui evaluări a Expertului, recomandările  și opiniile altor clienţi, comparând răspunsurile Experților cu răspunsurile altor Experți etc.

Acest proiect social are 2 sarcini de bază: oferirea consultaţiilor rapide pe de o parte, şi găzduirea pginilor web private pentru profesionişti calificaţi sau începători din orice domeniu pe de altă parte.

Printre scopurile de bază ale portalului sunt:

  • identificarea rapidă de către orice persoană, pe baza tehnologiilor moderne de informare, a unui consultant competent și inițierea unui dialog direct pentru obținerea recomandaţiilor acestuia în soluţionarea problemei existente;
  • îmbunătățirea culturii de prestare a oricărui serviciu de către specialişti, în condiţiile concurenţei deschise  și elaborarea unui model ideal de prestare a serviciului de consulting, care este util şi aşteptat de către utilizator;
  • oferirea serviciilor de marketing pentru anumite categorii de profesionişti, promovarea acestor specialiştilor în Republica Moldova şi peste hotare, pentru obţinerea de aceştia a unui venit stabil şi echitabil;
  • crearea condițiilor de participare a unui cerc larg de oameni în procesul de formare a societății civile, lupta împotriva birocrației și corupției, etc.

Actualmente elaborarea acestui portal se află în faza finală de dezvoltare si la ora actuala deja se manifesta un interes sporit din partea partenerilor companiei faţă de acesta. Site-ul va fi disponibil în trei limbi: moldovenească, rusă și engleză.

În cadrul acestui portal „Onoris Legis” va oferi clienţilor informații privind modificarile actelor legislative din Republica Moldova, pentru a facilita comunicarea, va oferi consultaţii și nu numai.

ALĂTURAŢI-VĂ LA ECHIPA NOASTRĂ ŞI PERFECŢIONAŢI-VĂ ÎMPREUNĂ CU NOI!!!