Asociația Investitorilor Străini (FIA) a elaborat și a prezentat cea de-a șaptea ediție a Cărții Albe. Cartea Albă 2021 constă din zece capitole: Sistemul Justiției, Legislația fiscală, Relațiile de muncă, Concurență, Managementul deșeurilor, Digitalizarea economiei, Medicină și farmaceutică, Subiecte funciare, Industria telecom și Sistemul financiar. Peste 70% din propunerile de îmbunătățire a climatului investițional din ediția anterioară a Cărții Albe FIA, prezentată în 2019, au fost acceptate de autoritățile din Republica Moldova sau sunt în curs de implementare.

„Moldova se află într-o concurență acerbă cu alte țări pentru investițiile străine și, din păcate, este încă departe de acestea”, a declarat Alexander Koss, președintele FIA, Speaker-ul Comitetului de Conducere al companiei moldo-germane Südzucker Moldova. – Un studiu recent al FIA a demonstrat importanța și eficiența investițiilor străine directe pentru economie, care la rîndul lor, stimulează activ creșterea calității produselor și serviciilor companiilor locale. Elementul cheie care poate îmbunătăți climatul investițional îl considerăm aprobarea politicilor guvernamentale consistente menite să reducă corupția, să susțină concurența loială, să asigure un cadru regulatoriu stabil atât pentru investitorii străini, cât și pentru cei locali, dar cel mai important – să asigure protecția proprietății private și statul de drept în Republica Moldova. Astăzi, autoritățile moldovenești au sprijin la scară largă atât în ​​țară, cât și din partea partenerilor externi, deci este important să se utilizeze toate resursele pentru reformele demult întârziate și critice.”.

Potrivit indicelui de percepție a corupției din 2020 al Transparency International, Republica Moldova a obținut 34 de puncte, ocupând locul 115 din 180 de state. Corupția adânc înrădăcinată distruge Republica Moldova ca stat de drept și subminează valorile democratice umane universale, ceea ce este deosebit de periculos în contextul crizei provocate de pandemia COVID-19. Raportul Fondului Monetar Internațional (FMI) pentru anul 2020, cu referire la Republica Moldova, menționează că, în ciuda faptului că există un cadru juridic și instituțional, Republica Moldova continuă să fie afectată de semnificative deficiențe la nivelul corupției și guvernării. Aplicarea defectuoasă a legii are un impact negativ asupra investițiilor străine directe și a dezvoltării sectorului privat.

Pentru reabilitarea completă a Sistemului Justiției, în scopul excluderii corupției și asigurării drepturilor fundamentale ale cetățenilor Republicii Moldova la o investigație obiectivă și o justiție echitabilă, încă în anul 2019 FIA a propus crearea, cu suportul partenerilor de dezvoltare, a unei Misiuni de Monitorizare temporare (pentru o perioadă de până la 10 ani), membrii căreia să aibă acces la materialele tuturor cauzelor penale, administrative şi civile aflate în gestiunea organelor de urmărire penală şi instanțelor de judecată, cu excepția celor care constituie secret de stat, în scopul verificării obiectivității şi legalității deciziilor emise la orice etapă a procesului de justiție: de la intentarea cauzelor penale, până la adoptarea deciziilor irevocabile a instanțelor de judecată, fără a substitui aceste organe şi a afecta independența lor. Inițiativa FIA a primit sprijinul actualului Președinte al Republicii Moldova și primii pași au fost deja realizați. A fost inițiată o evaluare a judecătorilor și procurorilor cu implicarea unor experți independenți „externi”. Se elaborează o metodologie pentru verificarea obiectivă a conformității valorii reale a proprietății judecătorilor și procurorilor cu veniturile acestora. Cartea Albă 2021 menționează că, pentru implementarea mecanismului propus, sunt necesare atât voința Parlamentului de a introduce modificările corespunzătoare în legislația Republicii Moldova, cât și disponibilitatea partenerilor de dezvoltare de a susține acest proiect. 

Stimularea creșterii investițiilor nu poate avea loc fără o Legislație Fiscală predictibilă, transparentă și clară. FIA propune acordarea unei atenții deosebite consultărilor prealabile și coordonării reglementărilor cu toți actorii implicați, în strictă conformitate cu legislația privind actele normative și cele ce reglementează activitatea de întreprinzător, precum și asigurarea unui termen de grație pentru intrarea în vigoare și aplicarea noilor reglementări.

Relațiile de muncă reprezintă una dintre cele mai sensibile, importante și prioritare subiecte pentru fiecare dintre membrii FIA – investitori străini care implementează în companiile lor cele mai noi practici internaționale, creând astfel condiții de muncă favorabile și benefice pentru angajații lor. În ediția 2021 a Cărții Albe este reiterată necesitatea modernizării relațiilor de muncă, prin adaptarea sistemică și corespunzătoare a cadrului legal, în special a Codului Muncii. Mai actual decât oricând, în contextul restricțiilor impuse de pandemie, FIA propune ajustarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și siguranța angajaților care lucrează la distanță conform realității obiective.

În capitolul Concurență se menționează că pentru o concurență sănătoasă și loială în Republica Moldova, este necesar să se asigure independența și să se consolideze statutul Consiliului Concurenței, precum și să nu se admită interferența altor persoane, inclusiv autorități publice, în investigațiile concurențiale în derulare.

În domeniul Managementului deșeurilor, Republica Moldova depune un șir de eforturi pentru a reglementa depozitarea și eliminarea deșeurilor, tratarea apelor uzate, inclusiv pe baza propunerilor FIA. Asociația pledează pentru ajustarea în continuare a cadrului legal și îmbunătățirea capacității instituționale pentru implementarea angajamentelor internaționale în domeniul managementului integrat al deșeurilor.

În contextul pandemic, Digitalizarea economiei la toate nivelurile a devenit un proces imperativ, necesar pentru asigurarea unei bune funcționări a tuturor ramurilor, inclusiv pentru asigurarea competitivității și facilitării relațiilor B2G, B2B și B2C. În acest context, FIA consideră necesară o promovare mai eficientă la nivel național (cu implicarea Guvernului) a educației economice a populației în vederea utilizării instrumentelor financiare de la distanță, a implementării sistemelor de învățământ la distanță, a digitalizării tuturor proceselor autorităților de stat pe dimensiunea interacțiunii cu persoanele fizice/ juridice.

În secțiunea Medicină și Farmaceutică, se accentuează necesitatea reformării acestui sector, în special a celui spitalicesc, asigurarea acestuia cu suficiente cadre medicale, modernizarea și digitalizarea serviciilor medicale, importanța asistenței medicale primare, aspecte evidențiate de criza epidemiologică. Asociația constată importanța elaborării unor politici care să definească, în baza priorităților strategice, principiile de alocare a resurselor financiare din cadrul Sistemului Asigurării Obligatorii de Asistenţă Medicală, pentru a asigura oportunități egale pentru toți prestatorii de servicii medicale și a facilita accesul pacienților la servicii medicale sigure, calitative și eficiente.

Legislația desuetă în domeniul Subiectelor funciare limitează funcțional accesul la investiții în acest domeniu. Drept urmare, acest sector nu înregistrează cote maxime de productivitate, cum ar trebui, ținând cont de specificul agrar al Republicii Moldova. Asociația consideră oportună definitivarea și aprobarea unui Nou Cod funciar, care va spori gradul de protecție al investițiilor existente și va duce la atragerea noilor investiții în agricultură în condiții echitabile și egale, pentru toți.

Propunerile FIA pentru Industria Telecom vizează înlăturarea barierelor din calea modernizării și dezvoltării tehnologice. Astăzi, calitatea serviciilor mobile în Moldova este una dintre cele mai bune din Europa, iar operatorii se numără printre cei mai mari contribuabili ai țării. În același timp, participanții din industrie trebuie să investească în dezvoltarea rețelelor 5G și VHBB pentru a asigura dezvoltarea tehnologică a acestui domeniu în viitor.

Ultimul deceniu, Sistemul financiar a traversat o perioadă plină de turbulențe, care au afectat direct economia țării, dar și bunăstarea populației. Într-o perioadă scurtă de timp, numeroase modificări au fost aduse legislației sectorului financiar.  În acest context, experții FIA au identificat o serie de provocări și impedimente în activitatea instituțiilor financiare, precum și au elaborat un set de propuneri pentru ajustarea cadrului regulatoriu, care va permite stabilirea unui echilibru funcțional și avantajos pentru toți prestatorii și beneficiarii sectorului financiar.

Cartea Albă a fost elaborată și prezentată pentru prima dată de experții FIA în anul 2005. Acest document are un caracter consultativ și descrie un plan de acțiuni concret pentru ameliorarea climatului investițional din țară. Cartea Albă reflectă esența activităților FIA, membrii căreia consideră că prin intermediul schimbului de experiență și a eforturilor comune depuse de investitorii străini poate fi creată o viziune clară a problemelor și deciziilor ce influențează pozitiv climatul investițional din Republica Moldova.

Asociația Investitorilor Străini (FIA) a fost fondată în septembrie 2003. Aceasta a devenit prima asociație non-profit și apolitică a companiilor cu capital străin care activează în Republica Moldova. FIA întrunește 22 membri din 15 țări – cele mai mari companii cu capital străin din Moldova, ce au creat peste 24.000 de posturi de muncă. Investiția totală a companiilor membre FIA este de aproximativ 1 miliard 400 milioane euro, în toate sferele de activitate economică desfășurate în țară: agricultură, industrie, vinificație, telecomunicații și IT, industria petrolieră, medicină și farmaceutică, bănci și asigurări, distribuție, consultanță și audit etc. Mai multe informații pe site-ul www.fia.md