Din noiembrie 2019, UTM împreună cu alte 6 universităţi din Moldova, cu suportul partenerilor din universităţile europene implementează proiectul MHELM . Obiectivul de bază al proiectului este elaborarea şi implementarea programului de formare continuă “Leadership şi Management”, care este destinat formării continue a managerilor din învăţământul superior. În vederea realizării instruirii, programul de studii a trecut prin procesul de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării, iar în data de 19 iulie 2021, MECC a emis ordin de autorizare a programului de studii “Leadership şi Management”.

Procedura de autorizare a programului de studii a fost iniţiată de către consorţiumul universitar în ianuarie 2021. Pe parcursul lunilor ianuarie-martie 2021, raportul de autoevaluare a fost redactat de către membrii echipei MHELM. În martie 2021, cererea de evaluare externă a calității programului de studii a fost depusă la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), urmând procedura de evaluare. Pe 18 mai 2021 echipa de evaluatori a ANACEC a efectuat o vizită virtuală la UTM în vederea realizării interviurilor cu părțile implicate în asigurare programului de formare „Leadership și Management”.

Ca urmare  a procedurii de evaluare externă, în perioada mai-iunie echipa de evaluatori ANACEC au redactat raportul de evaluare externă, rezultatele căruia au fost prezentate în cadrul Comisiei de profil al ANACEC, iar ulterior și în ședința Consiliului de Conducere al ANECEC, care a decis, conform deciziei nr. 48 din 25 iunie, de a autoriza programul de formare continuă Leadership și Management.

În data de 19 iulie 2021, prin ordinul 959, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a emis ordin de autorizare a programului de studii “Leadership şi Management”. Autorizarea se acordă pentru o perioada de 6 luni, perioada în care va fi iniţiată procedura de acreditare a programului de studii.

Proiectul MHELM este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+. Mai multe informații despre MHELM pot fi găsite pe https://mhelm.utm.md

Ordin de autorizare emis de MECC