Banca Națională a Moldovei (BNM) și Banca Centrală Europeană (BCE) au încheiat recent un Memorandum de înțelegere în domeniul supravegherii bancare. Aceasta reprezintă o confirmare a implementării obiectivelor stabilite în Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană și va face sectorul bancar moldovenesc mai atractiv pentru băncile europene.

Ce a determinat și de ce este importantă semnarea memorandumului pentru Republica Moldova, am aflat de la reprezentanții băncii centrale a Republicii Moldova. Cum s-a ajuns la semnarea memorandumului. Memorandumul cu BCE a fost semnat după ce, în ultimii ani, în sistemul bancar din Republica Moldova s-a desfășurat un amplu proces de reforme. Astfel, au fost obținute mai multe progrese remarcabile, între care alinierea cadrului de reglementare și de supraveghere bancară la standardele Uniunii Europene și la cele internaționale, transparentizarea acționariatului în bănci, îmbunătățirea guvernanței corporative a băncilor, intrarea pe piața bancară din Republica Moldova a unor noi investitori cu renume internațional, îmbunătățirea rezultatelor activității băncilor din Moldova. Încheierea memorandumului a devenit posibilă după ce în anul 2018 Autoritatea Bancară Europeană a evaluat pozitiv regimul de confidențialitate aplicat de Republica Moldova în domeniul supravegherii bancare. În urma evaluării, această instituție a Uniunii Europene a inclus BNM în lista autorităților de supraveghere bancară din afara UE, ale căror regimuri de confidențialitate pot fi considerate echivalente celor aplicate în țările UE. Republica Moldova este unica țară din Parteneriatul Estic care a fost inclusă în lista respectivă, grație reformelor desfășurate în sectorul bancar.

Cooperarea BNM cu ABE și autoritățile de supraveghere bancară din Europa de Sud-Est Un context favorabil semnării Memorandumului de înțelegere cu BCE în domeniul supravegherii bancare a conturat, de asemenea, aderarea BNM în ianuarie 2019 la Memorandumul de cooperare între Autoritatea Bancară Europeană și autoritățile de supraveghere bancară din Europa de Sud-Est. Prin această aderare a fost instituit un cadru de cooperare și schimb de informații între BNM și Autoritatea Bancară Europeană în domeniul reglementării și al supravegherii bancare. BNM și de această dată a fost prima autoritate din țările Parteneriatului Estic care a aderat la acest memorandum.

Alinierea la standardele internaționale de supraveghere bancară Până a încheia acest memorandum cu BCE, am avut de parcurs o cale, pas cu pas, subliniază guvernatorul BNM, Octavian Armașu.  „În constituirea noii exertize ne-am orientat spre cele mai bune practici din lume pentru a dobândi rezistență în fața provocărilor. Am beneficiat de un program de asistență din partea Uniunii Europene, în care BNM a conlucrat cu două bănci centrale din acest spațiu. Desigur, realizarea acestui program ne-a ajutat să avansăm mult – am reușit să îmbunătățim substanțial cadrul de reglementare și supraveghere a activității băncilor din țara noastră”, precizează șeful băncii centrale de la Chișinău. Astfel, a fost aprobată Legea privind activitatea băncilor, în vigoare din 2018, și un set de acte normative pentru aplicarea acestei legi, aliniate la prevederile cadrului legislativ din domeniu al Uniunii Europene, echivalente cu cerințele internaționale Basel III (promovate de Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancară). Principiile de bază pentru supravegherea eficientă a sectorului bancar elaborate de Comitetul de la Basel prevăd, între altele,  că autoritățile naționale responsabile de supravegherea bancară trebuie să dispună de mecanisme de cooperare și schimb de informații cu autoritățile similare din alte state. Aspecte ce se regăsesc și în memorandumul recent încheiat.

Băncile moldovenești au șansa să fie mai atractive pentru băncile europene Memorandumul urmează să susțină eforturile BNM de a asigura în continuare  aplicarea în sectorul bancar al Republicii Moldova a standardelor și bunelor practici europene, fiind orientat spre fortificarea capacității de supraveghere bancară a BNM.  Documentul se referă la cooperarea și asigurarea unui schimb eficient de informații în domeniul supravegherii bancare, care este esențială pentru a promova integritatea, stabilitatea și eficacitatea instituțiilor supravegheate atât de BNM, cât și de BCE. Acest subiect este reflectat și în Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, în care părțile au convenit să coopereze în domeniul serviciilor financiare pentru a realiza obiective în acest sens, inclusiv, prin schimbul de informații dintre autoritățile de reglementare și de control competente.

Memorandumul cu BCE – un angajament ferm al BNM pentru continuarea reformelor în sectorul bancar din Republica Moldova Memorandumul cu BCE a intrat în vigoare la 22 septembrie 2020 și  vizează activitatea băncilor din Republica Moldova care sunt filiale sau sucursale ale băncilor semnificative din Uniunea Europeană (UE) supravegheate direct de BCE. De asemenea, prevederile acestuia se vor aplica și în situațiile în care băncile semnificative supravegheate direct de BCE sau, după caz, băncile din Republica Moldova, vor dori să intre pe piața bancară de la noi sau, respectiv, UE, fie prin înființarea unei bănci noi sau a unei sucursale, fie prin procurarea de acțiuni întro bancă existentă. Încheierea memorandumului face posibilă o cooperare între părți abordată într-un cadru legal și orientată spre realizarea obiectivelor de supraveghere bancară eficientă pentru promovarea stabilității și integrității băncilor.