În perioada 05-13 iunie 2018, Biroul relații cu diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare/MiDL au organizat patru seminare regionale de instruire privind includerea domeniului diasporă, migrație și dezvoltare (DMD) în programele de dezvoltare locală.

De instruiri au beneficiat reprezentanții autorităților publice locale de nivelul I și II, responsabili de domeniul DMD la nivel decizional și tehnic (primari, viceprimari, vicepreședinți de raion, alți reprezentanți ai APL).

La sesiunile de instruire au participat 130 de persoane din raioanele de nord, centru și sud ale Republicii Moldova, precum și din UTA Găgăuzia. Primul seminar s-a desfășurat la data de 05 iunie în or. Comrat, după care a urmat or. Cimișlia – 11 iunie, or. Râșcani – 12 iunie și s. Ciuciuleni, r-nul Hâncești – 13 iunie.

Participanții la seminare au fost informați de către reprezentanții BRD despre necesitatea organizării Zilelor Diasporei la nivel local și au beneficiat de suport în vederea elaborării planului de acțiuni privind desfășurarea ediției curente a Zilelor Diasporei. Totodată, celor prezenți la instruiri le-a fost explicată modalitatea de comunicare cu băștinașii plecați peste hotare.

Reprezentantul Proiectului „Dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale diasporei Republicii Moldova” (D.O.M.D.E.), Massimo Chieregato din Regiunea Veneto, Italia a vorbit despre procesul de înregistrare a participanților la instruiri și despre beneficiile acestui proiect. D.O.M.D.E. presupune instruirea funcționarilor publici, migranților reveniți și a membrilor diasporei Republicii Moldova în domeniul antreprenoriatului social. Acesta este finanțat de către Comisia Europeană și Ministerul Muncii și Politicilor Sociale al Republicii Italiene și se implementează în parteneriat cu BRD.

Următoarea sesiune de instruiri a reprezentanții autorităților publice locale se planifică a fi organizată în toamna anului curent.