1. Calea europeană a Republicii Moldova este una dificilă și lungă. Totuși, UE rămâne principalul partener de dezvoltare al țării. Care sunt beneficiile acestei cooperări pînă acum?

Beneficiile Acordului de Asociere (AA) dintre UE și Republica Moldova sunt numeroase și nu pot fi contestate.

În primul rând, AA permite, cu condiția să fie implementat corespunzător și în totalitate, o transformare și dezvoltare profundă a țării în baza principiilor democratice, statului de drept, standardelor economice și sociale, drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Angajamentele asumate de către autoritățile Republicii Moldova, în cazul implementării profunde în cadrul statului și straturilor sociale, vor ajuta la atingerea unui standard de viață la care aspiră mulți cetățeni ai Republicii Moldova și pe care, din păcate, mulți îl caută emigrând în țările UE. AA vine cu o varietate de instrumente de sprijin din partea UE pentru implementare – expertiză financiară și tehnică.

În al doilea rând, prin Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ALSAC), asocierea cu UE ajută la costruirea unei economii solide, sănătoase, bazate pe standarde Europene de calitate și principii economice ce permit afacerilor din Republica Moldova să crească, susține întreprinderile mici și mijlocii, start-up-urile, dar cel mai important, în baza acestor standarde Europene și certificării de calitate, produsele moldovenești pot ajunge pe întreg globul, sunt bune pentru export către toate piețele de înaltă calitate și cu putere înaltă de cumpărare.

Noi deja vedem aceste rezultate, s-a îmbunătățit legislația, însă ne așteptăm la o implementare reală și eficientă. Comerțul cu UE a crescut foarte mult, exporturile către piața UE atingând peste 64% din exporturile Republicii Moldova.

În prezent, avem peste 150 de proiecte cu un buget total de peste 640 milioane Euro – acestea sunt proiecte ce au început în 2010 și multe dintre ele vor fi implementate pînă în 2021. Cea mai mare parte a suportului financiar este direcționată către reforme în sectorul bugetar, justiția fiind sectorul prioritar (58 milioane Euro), iar Agricultura și Dezvoltarea Rurală fiind pe al doilea loc ca mărime a alocărilor (proiectul ENPARD – 53 milioane Euro). Cea mai mare parte a proiectelor de asistență din partea UE este concentrată în domeniile transport, energie, infrastructură, dezvoltare rurală și oportunități de piață, justiție și drepturile omului.

În prezent, din cauza evenimentelor interne din țară din ultimii ani, asistența bugetară se va mai diminua, concentrându-ne mai mult pe proiecte concrete, beneficiarii cărora sunt cetățenii Republicii Moldova, care sunt partenerii noștri reali.

  1. Dle Tapiola, anul acesta mandatul Dvs în calitate de Ambasador UE în Republica Moldova expiră. Ați putea declara că pe parcursul mandatului ați avut o contribuție semnificativă la parcursul european al țării?

Consider că este exlusiv dreptul altora să aprecieze acest lucru, însă vă asigur că Republica Moldova este o țară strategic importantă pentru UE și pe parcursul mandatului meu relațiile dintre UE și Republica Moldova s-au aprofundat și s-au maturizat. La începutul mandatului meu în calitate de Ambasador UE la Chisinau, țara era percepută ca fruntașă în Parteneriatul Estic. Republica Moldova a primit Regimul Liberalizat de Vize – prima țară din cadrul Parteneriatului Estic. Acordul de Asociere, inclusiv componenta de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, a fost semnat în 2014 și a început să fie implementat provizoriu pînă în 2016, atunci cînd a intrat în vigoare pe deplin. În ultimii ani, cooperarea cu UE s-a dezvoltat, relațiile comerciale au crescut enorm – 64% dintre exporturile Republicii Moldova ajung pe piața UE datorită ALSAC, după cum am menționat anterior.

Împreună cu echipa mea, am depus foarte mult efort în susținerea țării pentru a atinge standardele europene și modelul democrației europene. Cu toate că există foarte multe provocări, chiar și la nivel personal într-o țară unde un diplomat trebuie să rămână un observator în timp ce de la el se așteaptă implicare, pot spune că mi-am îndeplinit majoritatea obiectivelor cu care am venit de la Bruxelles. S-a simțit o anumită dezvoltare în maturitatea și realismul cu care ambele părți văd această relație, o înțelegere mai profundă a principiilor cu care operăm și a așteptărilor noastre în ceea ce privește implementarea Acordului de Asociere, iar aceasta poate fi considerat doar ca un pas înainte.

  1. Referitor la importanța suportului oferit de către UE pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, în condițiile sărbătorii jubileului ODIMM, care sunt principalele mesaje pe care doriți să le transmiteți?

Pe parcursul ultimilor 10 ani Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Republica Moldova (ODIMM) a avut o activitate foarte bună care a dus la o multitudine de rezultate cocrete în domeniul susținerii Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) din Republica Moldova, care, după cîte știm, sunt și vor fi motorul cheie în modernizarea structurii economice a țării, creând o clasă mijlocie în creștere și influentă iar, într-un sens mai larg, atingînd o dezvoltare socio-economică evidentă. Totuși, fondarea unui sector IMM de succes în Republica Moldova, precum în orice altă țară, nu se întâmplă de la sine.  Este nevoie de un set de elemente cheie de sprijin și dezvoltare, inclusiv întreprinzători curajoși ce cred în ideile lor de afaceri și sunt gata să-și asume riscuri, un guvern angajat să-și susțină antreprenorii prin crearea unui mediu prietenos relației cu antreprenoriatul și prin existența antreprenoriatului performant și orientat către client, și a instrumentelor și mecanismelor de dezvoltare a afacerilor.

În acest ultim sector, ODIMM, de la crearea sa, a preluat un rol central în Republica Moldova, inclusiv prin conceperea, lansarea și implementarea programelor specifice de suport financiar și non-financiar al antreprenoriatului, precum Programul Național de Atragere a Remitențelor în Economie, cunoscut sub acronimul de PARE 1+1. Acest program oferă migranților întorși în țară un Leu ca suport nerambursabil pentru fiecare Leu investit într-o idee și/sau proiect de afacere productivă în Republica Moldova. Obținînd acest loc special în domeniul de asistență a antreprenoriatului în țară, ODIMM a reușit să se bazeze pe ajutorul partenerilor de dezvoltare, în primul rînd, pe suportul din partea Uniunii Europene.

Într-adevăr, Uniunea Europeană a oferit ODIMM sprijin financiar și non-financiar de la primele etape ale formării sale cu 10 ani în urmă și aceasta, în special, sub formă de asistență tehnică și acces la finanțare printr-un set de programe de susținere bugetară. De fapt, suportul nostru pentru ODIMM a fost cel mai de durată sprijin oferit oricărei organizații din Republica Moldova, activă în dezvoltarea sectorului privat. Cu acest suport, ODIMM a obținut lucruri majore, inclusiv crearea Incubatoarelor Rurale de Afaceri, oferirea de finanțare nerambursabilă afacerilor și antreprenorilor noi și celor deja existenți, suport în crearea și dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii deținute sau conduse de către femei, inclusiv prin lansarea recentă a Academiei de Afaceri pentru Femei.

Astfel, sunt mândru să spun că prin colaborarea noastră – Uniunea Europeană- cu ODIMM am adus în ultimii 10 ani rezultate reale și concrete în sectorul IMM-urilor din Republica Moldova. Mai mult decât atît, și aș vrea să subliniez acest lucru, intenționăm să continuăm susținerea și chiar să extindem această colaborare de succes, și de aceea am decis recent să alocăm ODIMM fonduri suplimentare printr-un grant direct însoțit de un proiect de asistență tehnică dedicat consolidării continue a capacităților și capabilităților manageriale și operaționale ale ODIMM. Îndeosebi, oferirea ODIMM a unui grant direct pentru a putea în continuare să ofere și să-și extindă programele de susținere a IMM-urilor este un pas în plus în asigurarea unui model și mai înalt și sofisticat de colaborare dintre Uniunea Europeană și ODIMM.”