Remarcarea cooperării dintre autoritățile din Republica Moldova și Republica Italia, dar și rezultatele activităților în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale diasporei Republicii Moldova” (D.O.M.D.E) au fost scopul desfășurării conferinței finale, de ieri, 20 decembrie curent. La eveniment au participat reprezentați ai autorităților publice centrale și locale, antreprenori, reprezentanți ai sectorului asociativ, membri ai corpului diplomatic și reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare. Prezent la eveniment, secretarul general adjunct al Guvernului, Adrian Ermurachi a ținut să menționeze faptul că asemenea proiecte au susținerea deplină a Guvernului. „Avem angajamentul ca acest sprijin să fie continuu și optimismul că asemenea proiecte vor fi durabile și eficiente pentru cetățenii noștri din diaspora.” În cadrul conferinței au fost prezentate principalele activități realizate pe parcursul desfășurării proiectului, cât și experiența participanților la sesiunile de instruire și consolidare a capacităților care au avut loc în perioada de implementare. Acțiunile realizate în cadrul proiectului D.O.M.D.E. au avut scopul de a îmbunătăți eficacitatea promovării economiei sociale în contextul valorificării fluxului de migrație. Pentru o promovare mai eficientă a proiectului, pe viitor, va fi elaborat un Ghid pentru practicieni și se vor oferi în continuare cursuri de formare privind modele antreprenoriale și de afaceri sociale. De asemenea, va fi oferită o perspectivă de colaborare molod-italiană în scopul fortificării responsabilității sociale și economice. Proiectul D.O.M.D.E. a fost finanțat de Comisia Europeană prin intermediul Centrului Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație, în cadrul programului Facilitatea Parteneriatului de Mobilitate și co-finanțat de Ministerul Muncii și Politicilor Sociale al Republicii Italiene, a avut drept obiectiv sporirea contribuției migranților moldoveni și a conaționalilor reveniți la dezvoltarea economică și socială a țării de origine, în special în sectorul antreprenoriatului social.