Chișinău, 26 octombrie 2021 – Astăzi Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM), în parteneriat cu Programul USAID Reforme Structurale în Moldova, a lansat serviciul digital „E-Aviz de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligației (forța majoră)”. 

Serviciul de atestare a impedimentului justificator este cunoscut și sub denumirea de Certificat de forță majoră, care este reglementat la nivel internațional de Camera de Comerț Internațională. Anume CCI internațională a elaborat clauza-model de forță majoră, care are o importanță deosebită pentru orice contract comercial internațional, ori anume aceasta permite exonerarea de răspundere pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 

Serviciul este accesibil din pagina de start a CCI a RM (www.chamber.md), iar ulterior va face parte din noua platformă de servicii digitale a CCI a RM – www.client.chamber.md – elaborată cu scopul de a simplifica serviciile destinate mediului de afaceri și a optimiza costurile. 

 În ultimii 2 ani, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova implementează activ strategia pentru transformarea digitală a serviciilor sale și, în acest context, astăzi, cu suportul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, lansăm un nou serviciu. Modulul nou permite antreprenorilor să depună cereri pentru eliberarea Avizului la distanță și recepționarea acestuia în format electronic, semnat cu semnătura electronică a CCI a RM”, a menționat Natalia Calenic, vicepreședinte CCI a RM. 

Potrivit vicepreședintelui CCI a RM, serviciul online oferă mai multe avantaje, dar, în primul rînd, optimizează costurile. Astfel, luînd în considerare că avizul se eliberează la Chișinău, antreprenorii din diferite regiuni vor putea transmite cererea în orice moment fără a fi necesară deplasarea la oficiul CCI a RM. De asemenea, pentru a stimula antreprenorii să depună cereri online, CCI a RM își propune introducerea, din anul viitor, a unor tarife preferențiale pentru cei care vor utiliza platforma www.client.chamber.md. 

Directorul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, Douglas Muir a declarat că „Prin lansarea acestui serviciu Moldova se plasează printre primele țări din regiune care va emite Avizul de Atestare a Impedimentului Justificator online. Acum, cu susținerea USAID, afacerile din Moldova vor putea să obțină și să prezinte aceste certificate în mod electronic. Numărul de Avize de Atestare a Impedimentului Justificator emise trimestrial s-a dublat odată cu evoluția pandemiei, astfel soluția digitală va fi foarte comodă pentru afacerile din Moldova și va economisi bani. 

În cadrul evenimentului de lansare a fost prezentată procedura de eliberare a Avizului de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligației, inclusiv au fost explicate etapele de depunere a cererii online. 

Serviciul online oferă mai multe avantaje: 

  • Este redusă durata de procesare a documentelor; 
  • Platforma poate fi accesată de la distanță de pe orice dispozitiv (computer sau telefon mobil) conectat la Internet; 
  • Utilizatorii pot folosi semnătura digitală (semnătură electronică, semnătură mobilă sau buletinul electronic); 
  • Plata pentru servicii este disponibilă prin intermediul transferurilor bancare online sau a terminalelor de plată; 
  • Platforma și modulul sînt conectate la serviciile electronice guvernamentale MSign și MPay, ceea ce asigură securitatea datelor. 

NOTĂ: Pe parcursul anilor 2020 – 2021, la adresa Camerei au parvenit peste 150 de solicitări de Avize de atestare a impedimentului justificator, dintre care un procent substanțial a fost depus de către agenții economici afectați de impactul pandemiei și de calamitățile naturale din sectorul agrar. 

De menționat că pînă la finele anului curent CCI, în parteneriat cu Programul USAID Reforme Structurale în Moldova, va lansat și modulul E-Certificat de origine.