Chișinău, 01 aprilie 2022 – Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a organizat un eveniment de transmitere a certificatelor de finanțare și de dotare cu echipamente IT, pentru în baza dosarelor depuse în cadrul 22 de parteneriate care au primit finanțare,proiectului „Consolidare a cooperării în învățământul profesional tehnic dual pentru gestionarea consecințelor pandemiei Covid-19”. 

În cadrul discursului său, Sergiu HAREA, președinte CCI a RM a menționat: „Promovarea intereselor mediului de afaceri din Republica Moldova este o atribuție statutară a Camerei de Comerț și Industrie. Depunem eforturi pentru a identifica măsuri de suport, mai ales în condițiile ultimilor ani, marcați de pandemie și, mai nou, de conflict militar în imediata vecinătate. Astfel, la data de 1 decembrie 2021, prin intermediul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), cu suportul financiar al Ministerului Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, Camera de Comerț și Industrie a lansat un pachet de suport pentru companiile și instituțiile de învățământ profesional tehnic care implementează învățământ dual. Astăzi, 22 de parteneriate, create dintre agenții economici și instituțiile de învățământ din Republica Moldova, care implementează învățământul profesional tehnic (ÎPT) dual, selectate în bază de concurs, beneficiază de granturi în valoare de 500.000,00 €. De asemenea, adițional au fost achiziționate echipamente IT în valoare de 200.000,00 € care sunt repartizate direct beneficiarilor de către Camera de Comerț și Industrie. 

Parteneriatele care beneficiază de finanțare, vor implementa activități eligibile pentru a minimiza efectele pandemiei de COVID-19 asupra ÎPT dual, prin digitalizarea procesului de predare/ învățare atât la instituția ÎPT, cât și la agenții economici. În acest context, au fost achiziționate echipamente specifice domeniului de activitate- echipamente IT, echipamente de laborator, utilaje, strunguri; implementarea platformelor de e-learning și achiziție de software pentru învățare în regim online.” 

Galina RUSU, Secretar de Stat, Ministerul Educației și Cercetării a declarat în cadrul evenimentului: „Ne punem mari speranțe în parteneriatele între instituțiile de învățământ profesional tehnic și agenții economici în procesul de formare profesional tehnică prin învățământ dual. Doar o cooperare eficientă poate contribui la consolidarea sistemului de învățământ profesional tehnic dual și asigurarea unui proces educațional de calitate, asigurarea cu forță de muncă calificată conform cerințelor sectoarelor de activitate și pieței muncii, asigurarea condițiilor pentru dobândirea și dezvoltarea spiritului antreprenorial, incluziunea socială și angajarea pe piața muncii imediat după absolvirea programului de formare profesională.”  Secretarul de Stat a exprimat gratitudinea Ministerul Educației și Cercetării pentru promovarea învățământului dual tuturor actorilor implicați. 

Sergiu GHERCIU, Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a specificat: „La momentul actual, în 3 instituții de învățământ din subordinea MAIA și 33 companii partenere se implementează formarea profesională a viitorilor specialiști prin învățământ dual. Sunt încadrați în formare profesională 82 de elevi de la 5 specialități din domeniul agroalimentar.” Sergiu GHERCIU a menționat că ministerul pe care-l reprezintă este deschis să susțină în totalitate proiectele din învățământului dual. CCI a RM în calitate de promotor al mediului de afaceri autohton, dar și din poziția de entitate abilitată de Guvern pentru intervenții pe domeniului învățământului profesional tehnic dual, oferă sprijin și întrevede posibilități de a susține partenerii din cadrul programelor de învățământ profesional tehnic dual. 

  • Pentru a urmări evenimentul accesați link-ul: https://bit.ly/38ltUvB 
  • Lista proiectelor/parteneriatelor aprobate spre finanțare în cadrul proiectului „Consolidarea cooperării partenerilor în învățământ profesional tehnic dual (ÎPT) pentru gestionarea consecințelor pandemiei de Covid- 19” poate fi acesată aici: https://bit.ly/3Lw7F49 

Activitatea este desfășurată cu suportul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) cu suportul financiar al Ministerului Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC). Pentru detalii: e-mail: cristina.denita@chamber.md, tel.: (+373) 22 244 283