Renzo Domizi  născut la  Ferrara pe data de 16/06/1946 (2019), dar rezident la Rimini din 1972. După ce a acumulat experiență (în calitate de fotograf, agent comercial, întreprinzător)  dl. Domizi a realizat din 2003 că piața sezonieră a locurilor de muncă din Italia se afla într-o criză serioasă a forței de muncă, în special în sectoare în care nu era necesar un grad înalt de profesionalism. Prin urmare, și-a propus cu fondarea srl-ul Job&Job (cercetarea şi selectarea personalului hotelier) să realizeze o serie de inițiative pe niveluri care să rezolve problema, operând cu intervenții determinate și orientate în străinătate. Mai întâi a mers în România (Timișoara) unde a început să organizeze cursuri speciale de limba italiană pentru chelnerii în sală sau pentru responsabili pe etaje. Având în vedere intrarea iminentă a României în Uniunea Europeană ca membru permanent, încerca să prevină invazia solicitanților de locuri de muncă români, fără o pregătire adecvată. De fapt, din 2007, un flux considerabil de emigranți români veneau în Italia în căutarea unei ocupații, dar necalificati   și fără cunoștințe despre limba italiană. Astfel, începând cu anul 2007, Domizi s-a transferat temporar în Moldova pentru a organiza cursuri ca și în România în cadrul Academiei de Științe Economice din Chișinău, realizând și înfrățirea cu Universitatea din Bologna și Rimini. Mai târziu, în 2014, delegat de Uniunea Europeneană, în baza unui proiect specific, a reușit să organizeze cursuri de recalificare pentru persoanele care au avut o experiență de muncă anterioară în Italia, cu scopul de a spori competența profesională. Câteva sute de beneficiari au reușit să lucreze sezonier în Rimini și în provincie, dobândind experiență cu privire la obiceiurile folosite în capitala turismului European.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Renzo Domizi  è nato a Ferrara il 16/06/1946, ma risiede a Rimini dal 1972. Dopo aver compiuto varie esperienze (in qualità di fotografo, agente di commercio, imprenditore), Domizi si rese conto fin dal 2003 che il mercato stagionale del lavoro in Italia si trovava in grave crisi di disponibilità, specialmente in settori in cui non si richiedeva una elevata professionalità. Pertanto si propose, aprendo la Job&Job S.R.L. (ricerca e selezione di personale alberghiero) di realizzare un graduale percorso di iniziative che consentisse di risolvere il problema, operando con precisi e mirati interventi all’estero. Innanzitutto si recò in Romania (Timisoara) dove si attivò organizzando corsi specifici di lingua italiana e per camerieri sia di sala che di piani . Avendo previsto l’imminente entrata della Romania, in Unione Europea quale membro permanente , preveniva l’invasione dei cerca lavoro rumeni senza adeguata preparazione. In effetti, dal 2007, un notevole flusso di emigrati romeni arrivavano in Italia alla ricerca di una occupazione, non avendo però alcuna cognizione del lavoro e conoscenza della lingua italiana. Sicché fin dal 2007, appunto, Domizi si trasferiva temporaneamente in Moldova per organizzare corsi come in Romania presso l’Accademia di Scienze Economiche di Chisinau patrocinando anche il gemellaggio della stessa con l’Università di Bologna e Rimini. Successivamente nel 2014, su incarico dell’Unione Europea, sulla base di un progetto specifico, poté procedere all’organizzazione di corsi di riqualificazione riservati a persone che avevano precedenti esperienze di lavoro in Italia con l’espressa finalità di accrescerne la competenza professionale. Diverse centinaia di lavoratori hanno così potuto lavorare come stagionali a Rimini e provincia acquistando esperienza su tempi e metodi usati nella capitale del turismo Europea.