Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a organizat o conferință de presă în cadrul căreia, președintele CCI a RM Sergiu Harea a oferit detalii despre Centenarul Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, iar Dumitru Postovan, președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de lângă CCI a RM a vorbit despre aniversarea a 25 de ani de la inființarea instituției de arbitraj în țara noastră.

Potrivit lui Sergiu Harea, în perioada 5 – 6 octombrie 2018, CCI a RM organizează un eveniment de amploare ce va include:

– Celebrarea a 100 de ani de la fondarea instituției camerale la Chișinău;

– Summit-ul Președinților Camerelor de Comerț și Industrie din Comunitatea Statelor Independente (CSI);

– Aniversarea a 25 de ani de la fondarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de lângă CCI a RM.

La aceste evenimente vor fi prezente persoane cointeresate din Republica Moldova, oaspeți de peste hotare, din peste 15 state (România, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ucraina, Polonia, Federația Rusă, Belarus, Armenia, Azerbaijan etc.),  reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova, președinții Camerelor de Comerț și Industrie din CSI, organizații europene și internaționale și de asemenea, corpul diplomatic al Republicii Moldova.

Prin decretul regelui Ferdinand, din 24 octombrie 1918 s-a format prima Cameră de Comerț și Industrie din Basarabia, cu reședința la Chișinău, care era format din județele: Chișinău, Bălți, Orhei, Soroca, Bender, Ackerman, Ismail și Cahul. Era compusă din 35 de membri negustori și industriași.  

Prima Cameră din Chișinău se ocupa de pregătirea informațiilor solicitanților, despre prețurile de pe piețile din Chișinău și alte orașe; autoriza scoaterea din circuitul comercial a unor mărfuri care din anumite motive nu aveau priză la cumpărător, realiza reclamă pentru promovarea mărfurilor, se organizau expoziții etc.

Ulterior, pe teritoriul Basarabiei sau format mai multe Camere de Comerț. În 1935 ele s-au unit într-o Federație a Camerelor de Comerț și Industrie din Basarabia, care făcea parte din Uniunea Camerelor de Comerț din România (înființată în 1925).

Din 1991, Camera de Comerț și Industrie a RM capătă conturul unui organ nonguvernamental, al proaspătului stat independent. La 20 ianuarie 1994, Mircea Snegur, Președintele RM, a semnat decretul ”Despre Camera de Comerț și Industrie a RM”. Documentul a pus începutul creării bazei legislative a activității Camerei.

La 13 mai 1999, Parlamentul RM a adoptat ”Legea CCI a RM”, la 5 iulie același an, este promulgată!

Art. 27 al Legii respective prevede un termen de 3 ani de pregătire și convocare al Congresului de Constituire a CCI.

La începutul anilor 2000, s-au constituit Filialele CCI.

La 6 septembrie 2002, a avut loc Congresul 1(de constituire) a CCI a RM, în cadrul căruia a fost examinat și aprobat statutul CCI, au fost alese organele de conducere ale instituției, au fost adoptate direcțiile principale și programul de activitate pentru perioada 2002- 2007.

Ulterior au urmat alte 4 Congrese ordinare, organizate o dată la 5 ani. Cel din urma, organizat la 10 august 2017 a trasat principalele direcții prioritare pentru perioada 2017-2022.

Reieșind din cele menționate, vă prezentăm agenda celor două zile de evenimente. 

În prima zi, 5 octombrie a.c., vom organiza, la Palatul Republicii, ceremonia de deschidere oficială a evenimentului, la care vor participa înalți demnitari de stat, vor fi înmânate Diplomele de Onoare a Guvernului RM, unor colaboratori ai CCI.

În cadrul acestei ceremonii, vom pune în circulație, în cooperare cu Poșta Moldovei, Plicul cu Timbrul CCI și ștampila frumosului eveniment!

Cu începere de la ora 11.00 – Summitul Președinților CCI din spațiul CSI, care va cuprinde mai multe teme de discuții. Concomitent, la aceeași oră, se va desfășura Conferința internațională dedicată aniversării a 25 de ani de activitate a Curții de Arbitraj Comercial Internațional de lângă CCI, care va întruni, de asemenea, invitați din mai multe state.

La data de 6 octombrie, delegația din străinătate va participa la Ziua Vinului.

Vorbind de Centenarul CCI, de activitatea fructuoasă a acestei instituții, nu pot trece cu vederea evenimentele ce le organizăm în perioada următoare.

– Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova și Academia de Studii Economice a Moldovei în parteneriat cu Fundația pentru Cercetări Economice din Turcia organizează Simpozionul ”Noi orizonturi în ameliorarea cooperării economice între Turcia și Moldova”, care se va desfășura la Chişinău în data de 12 septembrie 2018 în incinta Centrului de Convenții al hotelului Radisson Blu Leogrand Hotel (mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, nr. 77), cu începere la orele 10.00.  

– Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova invită atât mediul de afaceri, cât și reprezentanții mass-media să participați la cea de-a IV-a ediție a expoziției “REPUBLICA MODOVA PREZINTĂ” ÎN ROMÂNIA care se va desfăşura în perioada 16-18 noiembrie 2018, în incinta Palas Mall din Iași.

– De asemenea, Vă invităm să participați la prezentarea expoziției-tîrg China Import Export Fair (Canton Fair). Evenimentul se va desfășura la Chişinău în data de 17 septembrie 2018 în incinta hotelului Radisson Blu Leogrand Hotel, Sala Begonia (mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, nr. 77, etaj 2), cu începere la orele 10.00.

 

Informații suplimentare: Serviciul de presă al CCI a RM E-mail: presa@chamber.md Tel.022 24 14 80/ 060659840