DSCN1069Pe parcursul a şase ani de activitate specialiştii din cadrul Agenţiei de inspectare şi restaurare a monumentelor au atras tot mai mult atenţia asupra faptului că monumentele de arhitectură parte a Nucleului Istoric al Chişinăului sunt sub riscul de a fi pierdute, astfel din totalul celor peste 810 de imobile cu statut separat de protecţie, 80 % au nevoie de proiecte de conservare-restaurare.  Protejarea şi punerea lor în valoare este o obligaţie asumată de către Republica Moldova prin respectarea legislaţiei naţionale în domeniul protejării patrimoniului cultural istoric, precum şi prin obligaţiile asumate de ţara noastră ratificând convenţiile Uniunii Europene şi a Consiliului Europei şi a altor documente internaţionale din domeniul patrimoniului cultural. Prin urmare, considerăm că este de datoria noastră să ne concentrăm pe salvgardarea acestei moşteniri culturale, valorificând-o plenar în procesul dezvoltării ei durabile sociale şi economice.

În Uniunea Europeană, a cărei valori Republica Moldova s-a angajat să le respecte, segmentele istorice ale oraşelor se protejează în primul rând prin întreţinere corespunzătoare, conservare şi restaurare, precum şi prin selectarea atentă a locurilor unde se admite edificarea construcţiilor noi şi prin reglementarea strictă a regimului faţadelor şi înălţimii edificiilor. Clădirile cu multe etaje se amplasează, de regulă, în afara perimetrului centrelor istorice, iar obiectele de patrimoniu arhitectural sunt puse în valoare, inclusiv prin evitarea amplasării în apropiere a edificiilor care le pot afecta poziţia urbanistică istoric constituită sau le pot periclita existenţa.

În ultimul timp putem menţiona că pe acest domeniu au fost înregistrate mai multe progrese, ritmul de demolare care a existat până în 2010 în Nucleul Istoric a fost stopat, Agenția în colaborare cu societatea civilă, colegii din mass-media a reușit să stopeze acest ritm masiv de demolare a monumentelor de arhitectură, în continuare urmează să atragem fondurile, să identificăm finanțările pentru a realiza proiectele de restaurare, pentru obiectivele cu statut protejat care se regăsesc în Registrul de Stat, să le găsim o funcționalitate în secolul XXI și respectiv să facă parte din circuitul turistic. De exemplu, doar în ultimii 3 ani au demarat mai multe proiecte, proiecte-exemplu: Universitatea de Medicină a reușit să atragă mai multe fonduri europene și a restaurat monumentul de arhitectură din strada 31 august 1989, nr. 137, a realizat şi un iluminat artistic foarte frumos. În prezent, Agenția de Securitate a Alimentelor din cadrul Ministerului Agriculturii a reușit să atragă fonduri de la Banca Mondială în valoare de 48 milioane de lei, toate aceste resurse financiare au fost direcţionate pentru lucrările de restaurare,  pentru imobilul din strada Mihai Kogâlniceanu, nr. 63, lucrări care sunt practic la final deja.  Ne bucurăm că este totuși o luare de atitudine față de acest domeniu. Fondurile care sunt alocate nu doar de la Ministerul Culturii, dar şi prin intermediul Agenţiei de Dezvoltăre Regională și a Construcțiilor, iată pentru prima dată  în istoria Republicii Moldova cînd prin această instituţie au fost alocate finanțări pentru restaurarea monumentelor de arhitectură cu statut protejat.

Dacă e să ne referim la proprietari, administratori, a celor ce gestionează monumentele de istorie şi arhitectură, am vrea ca ei să investească nu doar în confortul pe interiorul casei, dar și pe exteriorul lor. Dacă facem o excursie prin Nucleul Istoric din Chișinău veți vedea în ce stare sunt fațadele, toate imobilele parte a Nucleului Istoric, necesită a fi reabiliate.  Totuşi mesajul nostru, în mod obligatoriu este adresat către factorii de decizie, de la nivel central şi municipal, cei care decid finanțarea, să fie create Fondurile naţionale, municipale de reabilitare şi punere în valoarea a patrimoniului cultural imobil. Este foarte important ca articolul 42 din Legea ocrotirii monumentelor, să nu rămână doar pe hârtie, dar să fie aplicat în practică, este foarte important să luăm o atitudine responsabilă faţă de acest domeniu, să identificăm aceste finanțări și cu siguranță vom fi alături faţă de cei către care ne declarăm – oraşele europene.