Direcția Formare Continuă a Universității Tehnice a Moldovei (CFC-UTM), reprezentată de prorectorul UTM Dinu ȚURCANU, a semnat un Acord-Memorandum de colaborare cu Consiliile raionale Strășeni, Șoldănești,  Călărași și Ungheni, stabilind astfel un parteneriat durabil, cu implicarea  Agenției de Dezvoltare Regională Centru.

În baza Acordului-Memorandum semnat, părțile vor coopera în vederea realizării schimbului de informații pentru dezvoltarea profesională a specialiștilor din cadrul celor patru Consilii raionale: Strășeni, Șoldănești, Ungheni și Călărași, a subdiviziunilor din subordinea acestora responsabile de gestionarea clădirilor publice – manageri energetici de nivelul I și II. De asemenea, se preconizează desfășurarea unui șir de instruiri în vederea planificării și asigurării unui proces durabil de întreținere a fondului construit/renovat cu suportul financiar al partenerilor de dezvoltare și a contribuțiilor locale.

Totodată, Direcția Formare Continuă a Universității Tehnice a Moldovei și autoritățile publice menționate urmează să elaboreze în comun proiecte relevante domeniului eficiență energetică, gestionării eficiente a clădirilor publice, inclusiv la evenimente de promovare a surselor de energie regenerabilă și de prevenire și atenuare a schimbărilor climatice nefaste.
Un suport semnificativ în scopul asigurării sustenabilității proiectelor în domeniul eficienței energetice îl va constitui atât pregătirea cadrelor calificate în domeniu, cât și consultarea în elaborarea planurilor de durabilitate a proiectelor relevante domeniului eficiență energetică, gestionării eficiente a clădirilor publice, inclusiv la evenimente de promovare a surselor de energie regenerabilă și de prevenire și atenuare a schimbărilor climatice nefaste.

Cele patru proiecte de eficientizare energetică a clădirilor publice din Regiunea Centru au loc cu suportul financiar al Uniunii Europene în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ).