22 octombrie, s. Bocani, r-nul Fălești. Colaboratorii Agenției pentru Eficiență Energetică au efectuat o vizită în teritoriu pentru constatarea lucrărilor efectuate în cadrul proiectului ,,Implementarea măsurilor în domeniul eficienței energetice la clădirea Instituția Publică Gimnaziul Bocani”  din interiorul clădirii gimnaziului din satul Bocani, raionul Fălești.

Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr.3, în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă adresat solicitanților de finanțare din sectorul public.

Valoarea totală a proiectului constituie 1 645 826 lei.

În cadrul proiectului au fost implementate următoarele măsuri de eficiență energetică:

–         Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare pe o suprafață totală de 325,51 m2;

–         Izolarea termică a pereților exteriori cu o suprafață totală de 1 567 m2;

–         Izolarea termică a acoperișului de tip șarpant cu o suprafață totală de 1144 m2.

Pe perioada implementării, beneficiarului i se asigură asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Prin implementarea acestui proiect elevii beneficiază de îmbunătățirea calității infrastructurii de educație, în vedea asigurării unui proces educațional la standarde europene, care conduce la creșterea participării elevilor la procesul educațional.

Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.