20 februarie, Călărași. A avut loc recepția finală a lucrărilor preconizate în cadrul proiectului „Reabilitarea energetică a clădirii Grădiniței de copii Lăstărel”, din orașul Călărași, care este frecventată de aproximativ 250 de copii. Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte Pilot. Valoarea totală a proiectului constituie 1 415 294 lei, cu ajutorul cărora a fost posibilă izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de 1392 m2, cât și alte lucrări de renovare a instituției educaționale. În același timp, pe perioada implementării, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică, ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică. Reamintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.