Cum a crescut și s-a dezvoltat Clinica Stomatologică MasterDent în cei patru ani de la prima apariție în „Moldova în Progres” Dintr-un cabinet stomatologic cu patru fotolii s-a transformat într-o clinică stomatologică cu opt fotolii, o sală de intervenții chirurgicale cu salon postoperator, o sală de sterilizare dotată la maximum cu utilaj performant, o sală de conferințe cu 40 de locuri pentru diferite întâlniri, forumuri, master-class-uri cu medici specialiști din Republica Moldova și nu numai, o sală de așteptare încăpătoare, aparataj performant și o echipă de specialiști în permanentă dezvoltare. Așa arată acum, la peste 18 ani de la fondare, Clinica stomatologică „MasterDent”, condusă de medicul stomatolog-implantolog, chirurgul oral și maxilo-facial, șeful catedrei de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială și Implantologie Orală „Arsenie Guțan” din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, doctor habilitat în științe medicale Nicolae Chele. „Moldova în Progres” a fost în vizită la Clinica condusă de domnul profesor Nicolae Chele încă acum patru ani, atunci când a găzduit pe paginile sale un mic articol despre activitatea acestuia. Am decis să revenim în vizită la domnul profesor pentru a vedea ce mai face și cum se dezvoltă activitatea sa. Iar ceea ce am văzut a depășit toate așteptările noastre. În primul rând, pentru că, în decursul celor patru ani, Clinica „MasterDent” și-a schimbat un pic adresa, fiind pe aceeași stradă, Vasile Lupu, 81/4, dar într-o altă clădire renovată din ruine. Una mult mai spațioasă și dotată cu tehnică și aparataj de ultimă generație. „Pe parcursul a 15 ani am activat în altă clinică, cu patru fotolii stomatologice. De atunci, echipa de doctori s-a mărit și acolo nu aveam toate condițiile pe care mi le doream. De când am început activitatea privată, doream să le oferim pacienților noștri tot ce este mai bun: comodități, tehnologii, metode de tratament. Să nu-i mai trimitem în altă parte să facă o radiografie sau alte investigații necesare, iar de aceea, ne-am propus să deschidem o altă clinică. La momentul actual activăm în clinică trei chirurgi stomatologi, trei medici proteticieni, un medic ortodont și șase medici terapeuți. Un mare ajutor îl avem de la cele zece asistente medicale și cele patru registratore care activează în permanență în cadrul clinicii noastre. Tot asta este situat pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați”, spune medicul-șef a clinicii „MasterDent”, Nicolae Chele. Administrația s-a străduit să doteze clinica cu cel mai modern echipament, cum ar fi utilajul de radiografie – ortopantomograf, tomograf computerizat și radiografie digitală, scaner intraoral pentru amprentare, microscop endodontic, lazer chirurgical și multe altele. Totodată, Clinica se axează în special pe intervenții chirurgicale complicate, iar „acolo unde alți doctori nu au posibilitatea de a face implanturi, la noi se rezolvă”, dă asigurări Nicolae Chele, precizând că medicii profesioniști ai Clinicii „MasterDent” au însușit diferite metode de creare a ofertei osoase, de transplantare liberă de grefă osoasă și altele. Potrivit lui Nicolae Chele, clinica pe care o conduce servește și drept bază clinică pentru studenții Universității de Medicină, dat fiind faptul că el însăși este șeful Catedrei de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială și Implantologie Orală „Arsenie Guțan” în cadrul USMF, iar la „MasterDent” mai activează conferențiarul universitar Diana Marcu, dar și asistenții universitari Mihai Mostovei, Ion Dabija și Dumitru Chele, ultimul fiind și fiul domnului profesor, care e la primul an în doctorantură. Ion Dabija scrie teza de doctorat, iar Mihai Mostovei finalizează teza lui de doctor. „Așa că, colectivul lucrează nu numai în a acorda ajutor populației, dar ne încadrăm în ceea ca să combinăm atât știința, cât și practica. Fiindcă, dacă te implici în știință, tot ce-ai studiat, toate practicile, vrei să le aplici și în practică. Deci, toate astea se fac la MasterDent deja de mulți ani”, afirmă Nicolae Chele.

Colectivul Clinicii Stomatologice este unul tânăr, cu practică și stagieri în diferite țări ale lumii, cum ar fi România, Rusia, Ucraina, Germania, Italia, Franța și Statele Unite. Totodată, medicii „MasterDent” activează în echipă, iar asta le permite, în cazurile mai complicate, să se consulte și să ia decizia necesară. „La noi, fiecare medic lucrează într-o ramură a stomatologiei. Nu e așa că am luat pacientul și trebuie să-l duc până la sfârșit. La noi chirugul face partea chirurgicală, proteticianul – partea proteticiană, terapeutul face partea de terapie, ortodontul face partea ortodontică. Și atunci, cred eu, fiecare medic însușește mai bine metode mai înguste, decât să facă tot de unul singur”, consideră domnul Nicolae. Absolvent al Facultății de Stomatologie în 1997, medicul Nicolae Chele spune că n-o să uite niciodată dascălii săi, cei care l-au inițiat în ramura stomatologiei și i-au pus bisturiul în mână pentru prima dată, așa cum ar fi profesorul A. Guțan, D. Scerbatiuc, V. Topalo, V. Ouatu, S. Sîru, I. Lupan. Chiar și acum, când întâlnește câte o situație mai dificilă, apelează pentru un sfat la cei cărora le zice mentori și „enciclopedie vie”. Astfel, directorul „MasterDent” și șeful de Catedră din cadrul USMF speră că, va fi o călăuză pentru cei care vin din urma sa. Doar așa, potrivit fermei sale convingeri, poate fi menținut și dezvoltat nivelul stomatologiei în Republica Moldova. „Dacă luăm de atunci de când noi am făcut prima lucrare cu „Moldova în Progres”, de atunci am susținut teza de doctor habilitat în științe medicale în 2018, care este consacrată metodelor de tratament implanto-protetic; am scris o monografie „Riscuri și beneficii în implantologie”; acum împreună cu colegii lucrăm asupra altor monografii, note de curs și îndrumări metodice. Tot în perioada asta de timp, sub conducerea mea, au început să se susțină teze de doctor în științe medicale. Avem la primele etape susținute deja două teze de doctor în științe medicale unde eu sunt conducător și mai sunt conducător la încă opt teze de doctor în științe medicale, unde lucrăm cu tinerii specialiști ca să implementăm metode și nu numai să le implementăm, dar să le examinăm, să vedem care sunt beneficiile, avantajul metodelor date pe parcursul anilor etc. Deci, în permanență suntem în activitate, în permanență lucrăm atât științific, cât și practic”. Doctorul Nicolae Chele, care îmbină munca practică, didactică cu cea științifică, este autorul a peste 100 de lucrări științifice, este deţinătorul a peste 20 certificate de inovator și 8 brevete de invenţie în domeniul stomatologiei, implantologiei și chirurgiei maxilo-faciale, rod al muncii care nu poate trece neobservat. Rezultatele cercetărilor au fost prezentate la numeroase foruri naționale și internaționale. A participat la expoziții științifice internaționale, prezentând metode noi de diagnostic și tratament, elaborate împreună cu colegii săi, profesorii V. Topalo și E. Onea,  care au fost apreciate cu Medalia de aur și Medalia de argint la European Exhibition of creativity and innovation, Euroinvent, Iași, România; Diplomă de excelență și Medalie de aur cu mențiune specială la Salonul Național de Inventică „ProInvent”, ediția a XII-a, Cluj-Napoca, România; două Medalii de aur la Expoziția Internațională de Invenții INOVA aflată la cea de-a 39 ediție și la Concursul pentru studenți „Plan de afaceri”, Osijek, Croația și Premiul special pentru implementarea invenției în practică. Concursul Academiei de Științe din R. Moldova topul inovațiilor, ediția a V-a, locul III ș.a. Este membru titular al Asociației stomatologilor din Republica Moldova, Asociației Europene de Osteointegrare, Asociației stomatologilor a țărilor CSI și a Asociației International Congres of  Oral Implantology. Este conducător de doctorate din 2012; Membru al Senatului USMF ,,N. Testemiţanu”, membru al Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale în domeniul stomatologiei, expert evaluator al Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate din Republica Moldova; președinte al Comisiei metodice de profil „Stomatologie”; membru al Consiliului ştiinţific al Facultăţii de Stomatologie și membru al Comisiei de concurs a Facultății de stomatologie. Pentru activitate îndelungată și prodigioasă în sistemul ocrotirii sănătății, contribuie substanțial la perfecționarea procesului instructiv-educativ în învățământul superior medical Conducerea Universității și Facultatea de Stomatologie i-au apreciat meritele deosebite și activitatea profesională pe care le acordă serviciilor stomatologice de calitate Nicolae Chele afost decorat cu Medalia Jubiliară cu ocazia celor 50 și 60 de ani în Învățământul Stomatologic Superior. Pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătății, contribuție substanțială la implementarea formelor și metodelor avansate de tratament și pentru dăruire i se conferă distincția de stat Ordinul „Gloria Muncii”. La fel, este apreciat cu Diplomă de gradul I din partea Parlamentului Republicii Moldova și Diploma de gradul II din partea Guvernul Republicii Moldova  pentru activitatea științifică și didactică, participarea prodigioasă în activitatea stomatologică. În semn de recunoștință pentru activitatea sârguincioasă spre binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova a fost decorat cu medalia Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt de gradul I și II.