În perioada 22 – 23 august 2022, 31 de ofițeri ai Inspectoratului General de Carabinieri, au participat la un Atelier de instruire cu genericul domeniul comunicării strategice în instituțiile de drept cu statut militar”, organizat cu suportul Comisiei Europene prin intermediul instrumentului TAIEX.
Obiectivul instruirilor a constat în dezvoltarea competențelor de comunicare strategică a persoanelor cu funcții de conducere de diferite niveluri și angajaților responsabili de comunicarea instituțională din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri.
Instruirile au fost desfășurate de patru experți din România și Portugalia. Au fost abordate subiecte cum ar fi: rolul comunicării strategice în dezvoltarea instituțională, comunicarea instituțională într-un mediu dominat de tehnologie și digitalizare intensivă, etapele organizării campaniilor de promovare în mediul online, precum și comunicarea în situații de criză.
Atelierul a inclus și exerciții practice în care participanții au căutat soluții de organizare a comunicării într-o situație de criză și în organizarea campaniilor digitale instituționale.
Transferul de cunoștințe și practici europene privind comunicarea strategică în cadrul instituțiilor cu statut militar constituie un pas important în procesul de dezvoltare a Inspectoratului General de Carabinieri, contribuind la creșterea transparenței și a încrederii populației în raport cu instituția.