În data de 4 iunie 2021, Zinaida LUPAȘCU, conf. univ., dr. în cadrul Programului de studii „Drept”, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, Universitatea Tehnică a Moldovei, a participat la cea de-a XXII-a ediție a Conferinței internaționale „Risk in Contemporary Economy” („Riscul în economia contemporană”), manifestare științifică organizată de Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, România, începând din anul 1993.

În prezența unor invitați de marcă din străinătate: Federica CODIGNOLA, University of Milano – Bicocca, Italia; Diroubinee MAUREE-NARRAINEN, University of Technology, Mauritius; Wissal BEN ARFI, EDC Paris Business School, Franța, reprezentanta FCGC-UTM, conf. univ., dr. Zinaida LUPASCU, în coautorat cu Cojocariu Murariu Beatrice Narcisa și Murariu Sain Maricel, a prezentat două articole: „Banks – The Basic Link of the Banking System” și „The Mortgage-A​ Pillar of the Modern Economy and an Integral Element of Economic Development”, Cele două comunicări, prezentate în secțiunea  5 „Innovative entrepreneurship and biobusiness”, moderată de către Irina Susanu și Florentina Moisescu, s-au înscris perfect în programul conferinței,  alături de alte articole din domeniile „Applied economics and business administration”, „Cybernetics, statistics, and economic infirmation systems”, „Management- Marketing”, „Finance – Banking – Accounting”, „Innovative entrepreneurship and biobusiness”.

Conferința a reunit peste 130 de autori atât din centre universitate din țara-gazdă (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Academia de Studii Economice din București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Transilvania” din Brașov,Universitatea din Oradea, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași), cât și din străinătate (University of Milano – Bicocca, Italia, University of Technology, Mauritius, EDC Paris Business School, Franța, University Manisa Celal Bayar, Turcia, University of Toliara, Madagascar, Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea de Studii Europene din Moldova, Republica Moldova).