Cu prilejul consemnării Zilei Mondiale a Francofoniei studenții facultăților UTM din campusul academic Botanica – FCGC, FIEB, FUA și-au exprimat înalta apreciere față de expresivitatea și frumusețea limbii franceze, dar și gratitudinea pentru avantajul de a studia în cadrul unei universități afiliate AUF, participând la Conferința științifică studenșească cu genericul „Știinţa în limba franceză”.

Viitorii constructori, arhitecți, urbaniști, geodezi, economiști au discutat în limba lui Voltaire, prezentând multiple comunicări, postere, video-uri promoționale ale specialităților studiate în cadrul UTM. Comunicările au vizat, în special, particularitățile unui management modern, dar și ale unui marketing de succes; ce este și cum apreciem/utilizăm moneda virtuală; cum se prezintă evoluția construcțiilor civile, a pieței imobiliare; cum să revigorăm arhitectura uitată, dar și pe cea autohtonă; evidențierea unor  aspecte pertinente din domeniul geodeziei, cum interpretăm condiționarea unui microclimat interior, a stilurilor, culorilor și detaliilor de design interior și multe alte aspecte din diverse domenii de profil ale celor trei facultăți.

Participanții la conferință au demonstrat cunoștințe profunde în specialitățile studiate și abilități de utilizare a limbii franceze, efortul lor fiind apreciat cu diplome de participare.

Evenimentul a fost susținut de către decanii celor trei facultăți din campusul academic Botanica –conf. univ., dr. Livia NISTOR-LOPATENCO – FCGC, conf. univ., dr. Sergiu BEJAN – FUA, conf. univ., dr. Rafael CILOCI  FIEB, iar activitatea desfășurată în cadrul celor trei secțiuni ale acestui eveniment științific de anvergură a fost coordonată de către Lidia BIVOL, lect. univ., Departamentul Limbi Străine, UTM.