Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, condus de cel mai recunoscut în lume savant din Republica Moldova – dr. hab., prof. univ. Oleg LUPAN, a găzduit o extraordinară sesiune de prezentare, în format online, a lucrărilor tehnico-științifice în cadrul Conferinței anuale a studenților, masteranzilor, doctoranzilor, subsecția Microelectronică și Nanotehnologii.

Reprezentând diferite universități din țară, dar și de peste hotare, participanții și-au etalat rezultatele obținute pe parcursul anilor de studii la cele trei cicluri de studii universitare – Licență, Masterat, Doctorat în domeniile: nanotehnologii; senzori de gaze; cercetarea materialelor; electronică medicală; sisteme electronice și fizica cuantice.

S-au remarcat îndeosebi lucrările UTM-iștilor:

  • „Metode de măsurare a porozității straturilor poroase” (autori: Cătălin TRIFAN și Aurel BABILUNGA, st. gr. MN-181),
  • „Metode de exfoliere a materialelor stratificate” (autori: Cătălin CRECIUNEL, Daniel ȚÎRCHE, st. gr. MN-191; coord. șt.: dr., conf. Eduard MONAICO),
  • „Орган-на-чипе: технология и перспективы” (autor: Ludmila GRAMOVICI, gr. IBN-192; coord.: dr., conf. Eduard MONAICO),
  • „Proprietățile senzorilor de TiO2 la variația temperaturii de operare (autori: Dinu LITRA, st. gr. MN-171, Cristian LUPAN, master. gr. MN-201M; coord. șt.: dr. hab. Oleg LUPAN, dr. hab. Viorel TROFIM),
  • „Proprietățile senzorilor din ZnO dopat cu Au la diferite temperaturi de operare” (autori: Artiom PODMOGHILNII, st. gr. MN-171, Cristian LUPAN, master. gr. MN-201M; coord. șt.: dr. hab. Oleg LUPAN, dr. hab. Viorel TROFIM),
  • „Studiul eficienței senzorilor pe bază de oxizi de fier nanostructurați pentru detectarea unei concentrații joase de acetonă” (autor: Dumitru POZDNEAKOV, Cristian LUPAN; coord. șt.: dr. hab. Oleg LUPAN, dr. hab. Viorel TROFIM),
  • „Implementarea nodului Wirelless bazat pe Mesh Network pentru monitorizarea mediului ambiant” (autori: Alexandr SEREACOV, Ina GALUS; coord. șt.: dr. hab. Oleg LUPAN),
  • „Proiectarea și elaborarea matricei de electrozi pentru măsurarea bioimpedanței celulare” (autor: Alexandrina ȚURCANU, st. gr. IBM-171),
  • „Cercetarea heterostructurilor pe bază de oxizi semiconductori pentru monitorizarea mediului” (autori: Tudor ZADOROJNEAC, Nicolae MAGARIU, coord. șt.: dr. hab. Oleg LUPAN).

Evenimentul are o conotație deosebită. Prezentarea propriilor idei ştiinţifice în prezența colegilor, a cadrelor didactice și a reprezentanților companiilor de profil le permite tinerilor cercetători să înţeleagă din facultate importanţa unei comunicări adecvate a informaţiei ştiinţifice și fascinația cercetării în sine, la care, în contextul actual al situației epidemiologice, se adaugă și motto-ul: cercetarea nu intră în izolare!

Felicitări tuturor participanților pentru rezultatele obținute și mult succes în continuare!