Conferința anuală tehnico-științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, desfășurată în regim online, a implicat 40 de participanți din cadrul Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru a UTM.

Îndrumați de dascălii lor, studenții de la ciclurile I, II, III și-au manifestat dorința de a-și aduce contribuția în diversele domenii ale științei, asumându-și în special preocupările industriei construcțiilor, în dorința de a răspunde necesităților societății.

La secția Inginerie civilă și geodezie, 19 studenți din cadrul FCGC-UTM, dar și din Rusia, Kazahstan, Tadjikistan au prezentat articole cu tematica evenimentului, inclusiv:

  • Noutăți, inovații și tendințe în tehnologia betonului.
  • Beneficii esențiale în exploatarea inofensivă a locuințelor.
  • Aplicații operaționale asupra bunurilor imobile.
  • Aplicarea tehnologiilor GIS în sistemele TIC ale administrației publice locale și centrale.

Comisia constituită din cadre didactice ale Departamentului Inginerie Civilă și Geodezie a oferit premii și mențiuni următorilor participanți:

Diplomă, gr. I – Natalia AFANASIEV, gr. IGC-1804, lucrarea „Formarea bunului imobil prin divizare amplasat în municipiul Chișinău”.

Diplomă, gr. II – Nina POPOVICI, gr. CIC-1701, lucrarea „Inovații în tehnologia betonului”.

Diplomă, gr. III – Iulian BURLAC, gr. GC-1903M, lucrarea „Aplicarea tehnologiilor GIS în administrarea creșterii albinelor de pe teritoriul țării”.

Diplome de mențiune au fost înmânate studenților Eugeniu ȚÎGANU (gr. GC-2003M), Cristina VISTERNICEANU (gr. EDI-2004), Dana BULAT (gr. IMC-1902), Nicoleta PUȘCAȘU (gr. IMC-1902), Tamara POPOVICI (gr. IMC-1902), Maxim BOGDAN (gr. CIC-1701), Denis TUMAN (gr. IMC-1902), Vladislav ȘUTEAC (gr. IMC-1902).

La secția Inginerie, drept și evaluarea imobilului au prezentat articole 13 studenți. Tematica articolelor prezentate a fost foarte variată: de la probleme de inginerie la management imobiliar și probleme de drept în R. Moldova. În consecință, comisia Departamentului IDEI a premiat următorii studenți:

Diplomă de gr. I – Andrei ZUZA, gr. EDI-1706, lucrarea „Gestionarea și analiza fondului locativ din municipiul Chișinău”;

Diplomă de gr. II – Dan ALBU, gr. IMC-1902, lucrarea „Influența umidității aerului asupra clădirilor și confortului uman”;

Diplomă de gr. III – Victoria NICOLAEV, gr. DP-1905, lucrarea „Cercetarea conceptului concurenței”.

Diplomă de mențiune – Vlad URSU, gr. DP-1905.