Cea de-a 13-a ediție a Conferinței bienale Internaționale de Sisteme Electromecanice și Energetice SIELMEN-2021, organizată în perioada 7-9 octombrie 2021 de  triumviratul Facultatea Energetică și Inginerie Electrică (FEIE, UTM), Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică de la Universitatea Tehnică din Iași (FIEEIA, TUASI) și Facultatea de Inginerie Electrică de la Universitatea din Craiova (FIE, UCraiova) în parteneriat cu secția română IEEE a prestigiosului Institute of Electrical and Electronic Engineering și Asociația absolvenților de inginerie electrică SETIS.  

Conferința a întrunit reprezentați ai mediului academic, cercetare  și de afaceri, iar lucrările au fost axate pe cele mai stringente probleme ale electrotehnicii fundamentale, metrologiei și măsurărilor, echipamentelor, mașinilor și  acționărilor electrice, electronicii de putere, tracțiunii electrice și electromobilității, eficienței energetice și surselor regenerabile de energie, producerii  și transportului energiilor, automatizării proceselor tehnologice, roboticii și mecatronicii, managementului energetic, educației vocaționale și inginerești.

La sesiunea de deschidere participanții au fost salutați de către reprezentanții universităților organizatoare decanul FIEEIA TUAȘI prof., dr. ing. Marinel TEMNEANU, prodecanul FIE UCraiova prof., dr. ing. Lucian MANDACHI și decanul FEIE UTM conf., dr. Victor GROPA, dar și președintele asociației SETIS prof., dr. ing. Alexandru SĂLCEANU. A fost realizată și o prezentare privind istoria conferinței SIELMEN, fiind ținut un minut de reculegere în memoria regretatului prof., dr. ing. Sergiu IVANOV, UCraiova, co-președinte al edițiilor VII-XIII SIELMEN.

La sesiunile plenare au fost prezentate 4 rapoarte despre  fiabilitatea sistemelor de tracțiune electrică encoderless și cu controlul activ termal (prof. Alekcsey ANUCHIN, Institutul de Energetică din Moscova), securitatea hardware măsurătorilor și instrumentației în era IoT (prof. Ioan TUDOSE, Universitatea Sannio, Benevento, Italia), provocările  și soluțiile pentru sistemele electrice verzi și rezistente (prof. Lucian TOMA, Universitatea Politehnica București, Chair of the IEEE Romania Section), reprezentarea  energetică macroscopică pentru controlul sistemelor de conversie a energiilor (prof. Alain BOUSCAYROL, Universitatea din Lille, France, Chair of the IEEE VPPC steering committee).

În programul tehnic al conferinței  SIELMEN-2021 au fost incluse 109 lucrări științifice care au corespuns cerinelor impuse și recomandate de către evaluatori.  În total, la această ediție au participat 224 autori unici  (inclusiv 138 – din România, 46 – din Republica Moldova, 40 – din alte țări). Geografia participanților a cuprins 15 țări de pe 5 continente:  România, Moldova, Rusia, Italia, Franța,  India, Pakistan, Egipt, Canada, Polonia, Ecuador, Finlanda, Pakistan, Arabia Saudită, Emiratele Unite. Cu referința la Republica Moldova au participat autori de la UTM, Institutul de Energetică, ANRE, UASM, Institutul Național de Cercetări  Economice. De la UTM au fost prezentate 18 lucrări (FEIE, FCIM, FIMIT). Este îmbucurătoare tendința de majorare a cotei de participare a tinerilor savanți și cadre didactice. De exemplu, dintre cei 17 autori de la FEIE,  11  persoane au vârsta sub 35 ani.

Toate lucrările conferinței SIELMEN-2021 vor fi publicate și indexate  în BDI  IEEE Xplore și  WEB of Science. Versiunile extinse ale  majorității  lucrărilor prezentate la SIELMEN-2021  vor fi publicare și în revistele BID „Buletinul Institutului Politehnic Iași” și „Analele Universității din Craiova”.

Comitetul de organizare SIELMEN-2021