O explozie de idei, concepte, judecați în filosofie, etică, comunicare, drept – așa am putea caracteriza Conferința tehnico-științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor UTM în secțiunea organizată de Departamentul Științe Socio-Umane din cadrul FCIM.

Participanții la conferință și-au propus să răspundă la o serie de întrebări profund filosofice: Cum influențează filosofia asupra gândirii și concepției despre lume? Cum înțelegem conceptul de ființă și de a fi? Iar existențialismul: problema existenței Omului? În ce măsură putem dirija acțiunile noastre în materie de etică și cum se prezintă în acest context managementul eticii? Care ar fi acțiunile noastre catalogate drept morale/imorale? Și ce este, de fapt, binele?

Dacă e să-l parafrazăm pe Mikel Dufrenne, filozof și estetician francez, un lucru bine făcut se datorează în primul rând atitudinii respective din partea celor implicați. În cazul dat, vizați sunt participanții la conferința la care ne referim, iar atitudinea de care au dat dovadă s-a soldat cu un succes binemeritat

„Nivelul cunoștințelor acumulate și manifestate de studenți ne-a dezvăluit faptul că avem o generație activă, care înglobează coordonate valoric esențiale și norme axiologic prioritare”, apreciază conf. univ., dr. Ecaterina LOZOVANU, șef  Departament Științe Socio-Umane din cadrul FCIM-UTM.

Atmosfera deosebită din cadrul evenimentului s-a datorat și participării studenților din alte țări, cum ar fi Tadjikistan,  Federația Rusă, Kazahstan, Ucraina, ceea ce a contribuit inclusiv la ridicarea spiritului activ de concurență a participanților. Intersectarea culturilor (europeană și orientală), multiaspectualitatea abordărilor au avut drept efect ridicarea nivelului teoretico-științific al lucrărilor prezentate.

În urma punctajului acumulat, au fost evidențiate prezentările următorilor studenți:

Olga TOMA, gr. MI-181, FCIM-UTM – locul I.

Valeria PETROV, gr. DTP-172, FTP-UTM – locul II.

Anastasia NOVIKOVA, gr.191, Reazan, Federația Rusă – locul III.

Organizatorii le-au mulțumit studenților pentru insistența, perseverență, inteligenta și activismul de care au dat dovadă. Felicitări!