Maine, 23 martie 2021, la Universitatea Tehnică a Moldovei vor demara lucrările Conferinței anuale a studenților, masteranzilor, doctoranzilor, care va fi organizata online.

La ediția din anul curent a conferinței și-au anunțat participarea peste 600 de participanți din 9 țări: Azerbaidjan, China, India, Kazahstan, R. Moldova, România, Rusia, Tadjikistan, Ucraina.

160 de participanti din numărul total reprezintă diverse instituții de învățământ superior din străinătate.

Lucrările participanților vor fi prezentate în limbile română, rusă, engleză, franceză.

Sunt invitați să participe studenții, masteranzii şi doctoranzii Universității Tehnice a Moldovei, ai universităților din țară și din străinătate.

Mai multe detalii – pe  https://utm.md/cts-smd-2021/.